12 milioane de euro, ajutor de stat pentru crescătorii de albine

3

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat, joi, un proiect de Ordonanță de urgență ce vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite crescătorii de albine în anul 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat joi, un proiect de Ordonanță de urgență ce vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite crescătorii de albine în anul 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 59.866.000 lei, echivalentul sumei de 12.034.334 euro, pentru un număr estimat de 2.395.856 de familii de albine. Cuantumul propus pentru ajutorul de stat este în sumă de 25 lei, respectiv 5 euro/familia de albine. 

 Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro. 

Potrivit actului normativ, suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

– să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;

– să dețină familii de albine în stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii;

– să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice să nu existe o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Beneficiarii noii scheme de ajutor de stat pot fi:

– apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;

– apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și complectările ulterioare;

– apicultori, persoane juridice.

Cererea de înscriere în program trebuie depusă în termen de 30 zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 30 iunie 2024. 

Proiectul de Ordonanță de urgență poate fi consultat accesând următorul link: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8773-proiect-oug-schema-ajutor-de-stat-sector-apicol-in-contextul-crizei-din-ucraina.html