500 de milioane de euro printr-o nouă schemă de ajutor de stat la MADR

16

O nouă schemă de ajutor de stat, finanțată din Fondul pentru Modernizare, s-a lansat pe 12 mai 2023, prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 70/2023.

Noua schemă de ajutor de stat un buget total de 500 milioane EUR și se va derula în perioada 2023-2028, având ca scop finanțarea a noi capacități de producție a energiei solare și eoliene, precum și a capacităților de stocare a energiei produse de aceste instalații.

În baza acestei scheme, se vor lansa mai multe apeluri de proiecte, cu un buget mediu anual de 150 milioane EUR, beneficiari fiind companiile care desfășoară activități în baza claselor CAEN: 01 – Agricultură, vânătoare și servicii conexe, 10 – Industria alimentară și 11 – Fabricarea băuturilor.

Specialiștii EY România – parte a uneia dintre cele mai importante companii din lume de servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale – vă prezintă mai jos o analiză a acestui nou program de finanțare și a detaliilor de accesare.

Până la 1 milion de euro/MW pentru proiecte solare

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile prin noua schemă de ajutor de stat variază în funcție de tehnologie și puterea instalată, plafonul fiind de 1.000.000 EUR/MW, pentru centrale fotovoltaice de maxim 1 MW, și 500.000 EUR/MW, pentru centrale fotovoltaice cu putere mai mare de 1 MW. Pentru energie eoliană, plafoanele sunt cu 40% mai mari pe fiecare dintre cele două segmente de putere.

Principalul criteriu pentru departajarea proiectelor va fi valoarea grantului solicitat, acordându-se cel mai mare scor proiectelor care solicită cel mai mic grant/MW. Acest criteriu va cântări 70% din punctajul total. Celelalte criterii vor fi definite în Ghidul solicitantului, care urmează să fie publicat de Ministerul Agriculturii.

Deocamdată, nu a fost anunțat un calendar pentru lansarea primului apel, însă în ordinul aprobat se menționează că derularea și implementarea schemei de ajutor de stat va începe după aprobarea finanțării acesteia de către Banca Europeană de Investiții.

Energie regenerabilă în industrie 

Potrivit specialiștilor EY România, investițiile în energie regenerabilă pentru autoconsum sunt importante pentru toate companiile din industrie, în special pentru cele din sectorul agricol și alimentar, deoarece costurile cu energia electrică se transpun în prețurile finale ale produselor, iar cele două sectoare vizate de noua schemă de ajutor de stat sunt responsabile pentru fabricarea unor produse de bază.

Ca urmare, eficientizarea și reducerea costurilor acestor companii ar putea contribui la diminuarea presiunii asupra prețurilor. Un element care contribuie la această eficientizare este instalarea de capacități de stocare, care vor oferi beneficiarilor posibilitatea de a utiliza o cantitate cât mai mare din energia pe care o produc fără a tranzita rețeaua de distribuție, evitând astfel costuri suplimentare.

În prezent, prețul pentru energia electrică este plafonat pentru operatorii economici din domeniul industriei alimentare, precum și pentru cei din domeniul agriculturii și pescuitului la valori între 1 și 1,3 lei/kwh, în conformitate cu legea 357/2022, ceea ce oferă o stabilitate în industrie. Cu toate acestea, plafonarea se va încheia în luna martie 2025. Până la acea dată, dacă noua schema de ajutor de stat ar fi implementată în perioada următoare, ar exista timp pentru montarea și punerea în funcțiune a noilor instalații de energie regenerabilă, care vor contribui la diminuarea costurilor cu energia electrică după ridicarea plafonului, evitând astfel un nou val de inflație.

Un alt beneficiu pe care îl aduce implementarea schemei de finanțare propusă de Ministerul Agriculturii este diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea procentului de energie regenerabilă în mixul energetic național, contribuind astfel la obiectivele României și ale Uniunii Europene privind decarbonizarea. În plus, descentralizarea producției de energie electrică prin aducerea locului de producție aproape de locul de consum are un impact pozitiv asupra gradului de încărcare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, asigurând capacități pentru noi producători și consumatori la nivelul infrastructurii existente, mai arată specialiștii EY România.

Pregătirea aplicațiilor

În cazul unor apeluri similare, solicitanții au avut la dispoziție o perioadă de numai 2-3 luni pentru pregătirea și depunerea aplicațiilor de la momentul anunțării apelului, ceea ce se poate dovedi dificil sau chiar imposibil, în cazul în care pregătirea documentației necesare nu este demarată din timp.

Schema de ajutor de stat publicată nu cuprinde detalii referitoare la conținutul dosarelor care se vor depune, însă, pe baza experienței cu alte scheme de finanțare, specialiștii EY România sugerează companiilor interesate să verifice documentele cu privire la drepturile asupra imobilului unde se vor amplasa noile centrale regenerabile, să demareze realizarea studiilor de fezabilitate și a analizei cost beneficiu, precum și procesul de aprobare internă a proiectului, astfel încât să fie pregătite să finalizeze documentația într-un termen destul de scurt în momentul lansării apelului de proiect.

„În concluzie, schema de finanțare a energiei regenerabile aprobată de MADR reprezintă o oportunitate importantă pentru industrie. Implementată în timp util, această schemă ar putea avea efecte pozitive în ceea ce privește inflația, contribuind totodată la un mediu mai curat, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia produsă din surse convenționale”, mai spun reprezentanții EY România în analiza lor referitoare la noua schema de ajutor de stat lansată de MADR.

EY Energy FiT – platforma pentru identificarea oportunităților de finanțare UE pentru proiectele planificate de investitori

Având în vedere importanța strategică a investițiilor în domeniul energiei, dar și diversitatea și complexitatea programelor care vor asigura finanțare pentru acest domeniu, EY România a dezvoltat platforma EY Energy FiT (“Financing Transition”). EY Energy FiT este o platformă online al cărei scop este să îi ajute pe investitori să identifice oportunitățile de finanțare pentru proiectele pe care le planifică pentru perioada următoare.

Cum funcționează EY Energy FiT: Funcțiunile platformei sunt simple și intuitive, ea putând fi un ajutor serios pentru companiile care caută linii de finanțare. Prin introducerea unor informații generale despre investitor și a unor parametri de bază ai proiectelor pe care potențialii beneficiari le au în vedere, platforma identifică programele de finanțare în baza cărora se poate obține finanțare. Următorul pas este generarea unei prezentări succinte a respectivelor programe. De asemenea, pe baza informațiilor furnizate de solicitant referitoare la stadiul actual al proiectului, platforma EY Energy FiT prezintă investitorilor care sunt următorii pași ce trebuie urmați pentru dezvoltarea proiectelor în vederea obținerii unor finanțări nerambursabile.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 365.399 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 45,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2022. Rețeaua noastră este integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY furnizează, cu ajutorul celor peste 900 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.