A fost aprobată OUG pentru gestionarea fondurilor europene din noua PAC

524

În cadrul ultimei ședințe de Guvern a fost aprobată și Ordonanța de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit și a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014—2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Prin această ordonanță de urgență se reglementează fluxurile financiare pentru gestionarea fondurilor europene alocate României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), precum și a contribuției naționale aferente.

Astfel, se creează la nivel național cadrul legal pentru implementarea programelor destinate agriculturii, dezvoltării rurale și politicii de pescuit și afaceri maritime, respectiv Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) și se stabilesc mecanismele financiare necesare derulării fondurilor menționate.

În baza prevederilor acestei ordonanțe sumele alocate de Uniunea Europeană pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime pot fi accesate și derulate pentru finanțarea obiectivelor de investiții aferente celor 2 programe gestionate de MADR în perioada 2014-2020, respectiv PNDR și POPAM, pentru realizarea obiectivelor de politica agricolă comună și a celor din domeniul pescuitului. Potențialilor beneficiari le este asigurat accesul la sprijinul financiar cu respectarea principiilor și condițiilor prevăzute în regulamentele europene specifice programelor.

În acest sens, în ceea ce privește PNDR, se asigură cadrul normativ ce permite Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale să semneze contractele de finanțare și să efectueze plățile aferente cererilor de sprijin eligibile pentru PNDR 2014-2020.

Pentru campania 2015 a plăților directe pe suprafață este asigurată în acest sens posibilitatea efectuarii tuturor plăților (avans și plata finală).