AFIR prelungește sesiunea de înscriere pentru o schemă de ajutor cu finanțări de 150 de milioane de euro!

8

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea până la data de 31 ianuarie 2024, ora 23:59 a sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Apelul de primire a cererilor de finanțare pentru noua schemă de ajutor a fost deschis în data de 20 noiembrie 2023, ora 08:00, iar termenul limită, comunicat inițial de AFIR, era 15 decembrie 2023.

Potrivit reprezentanților AFIR, pentru schema de energie se aplică anunț concurențial, astfel încât depunerea propunerilor de proiecte are la bază procedura de ofertare concurențială și vor fi depuse și evaluate conform procedurii competitive pe baza punctajului obținut după încheierea sesiunii de depunere.

Finanțarea pentru această schema de ajutor este asigurată din Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, administratorul schemei de ajutor de stat fiind Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AFIR.

Pentru sesiunea în curs, alocarea financiară este de 150 de milioane de euro, împărțită în funcție de capacitățile instalate la nivelul întreprinderii. Astfel, pentru capacități instalate mai mici de 1 Megawatt (MW) sunt alocați 100 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro pentru energie eoliană și 90 de milioane de euro pentru energie solară. Pentru capacități instalate mai mari de 1MW, alocarea totală este de 50 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro pentru energie eoliană și 40 milioane de euro pentru energie solară.

Pentru energie eoliană, finanțarea este de maximum 1.400.000 de euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maximum 700.000 euro/ MW capacități instalate mai mari de 1 MW.

Pentru energia solară, valoarea sprijinului este de până la 1.000.000 euro/ MW  pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de până la 500.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabilă, iar potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în limita sumei de 20.000.000 euro/ beneficiar.

Beneficiarii eligibili pentru Schema de Energie pot fi întreprinderile din sectorul agricol, întreprinderile din sectorul industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), precum și Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/ FOUAI), constituite conform legii.

În vederea întocmirii documentației necesare pentru această schema de ajutor, potențialii beneficiari au la dispoziție versiunea 4 a Ghidului solicitantului și anexele aferente pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, în secțiunea Finanțare.