Rolul amelioratorilor pentru sol: AGROCALCIUM și DOLOFLOR în culturile de Porumb și Floarea Soarelui

3
  • Probleme cu aciditatea solului ?
  • Valori scăzute ale pH-ului ?
  • Sol tasat ?
  • Băltiri ?
  • Aport scăzut de Ca și Mg sau Ca la nivelul solului ?

Pornind de la setul acesta de întrebări, alături de informații caracteristice solului unde se dorește să stabilim doze de AMELIORATORI PENTRU SOL, trebuie sa avem în vedere însușirile fizico-chimice ale produselor , tehnologia folosită de către fermier,  intervalul de timp la care se dorește să se revină cu o noua doza și bineînțeles tipul culturilor care se regăsesc cultivate- alături de  consumul specific al acestora.

Revenim în atenția dumneavoastră cu rezultate și detalii obținute în urma administrării Amelioratorilor pentru Sol – Doloflor și Agrocalcium în culturile de Porumb si Fl. Soarelui:

Experimentarea în camp pe LUVOSOL ALBIC a produselor: AGROCALCIUM și DOLOFLOR în scopul amendării solurilor acide.

Date privind tehnologia folosită:

S-a optat pentru o tehnologie clasică: la pregătirea terenului regăsim arătura de baza + disc (in perioada de toamna), iar înainte de semănat  trecere cu combinatorul; semănatul a avut loc la data 04.04 la fl. soarelui si 15.04. la porumb; aplicarea dozelor de amelioratori pentru sol a avut loc la data de 08.04 la cultura de fl. soarelui -fără încorporare  si 26.04 la cultura de porumb- fara incorporare; tot în aceiași perioadă s-a administrat și dozele aferente de îngrășăminte ; densitățile pentru care s-au optat au fost de 55 mii boabe; culturile ajungând la maturitate in a doua decada a lunii august, urmând ca recoltarea acestora sa aibă loc in cea de-a treia decada a lunii august (pentru fl. Soarelui) si prima decada a lunii septembrie pentru porumb.

Caracterizarea climatica:

Precipitațiile, mm, interesând culturile de porumb si floarea soarelui

agrocalcium

agrocalcium

Concluzii privind folosirea amendamentelor Doloflor si Agrocalcium in culturile de porumb si floarea soarelui:

Hibridul T 165 s-a comportat foarte bine în condițiile acestui an, în ciuda elementelor climatice foarte oscilante care au avut loc. Semănatul porumbului s-a efectuat în condiții semi-timpurii, un element împortant pentru desfășurarea vegetașiei în condiții cât mai bune. Ploile din preajma semănatului a favorizat răsărirea în condiții bune. În plus precipitațiile din lunile aprilie si mai  de peste 140 mm au favorizat o creșterea, înfloritul și depunerea de substanțe de rezervă în boabe la nivele apropiat de normal.

– Producția de boabe de porumb s-a încadrat între 6,70 și 7,9 t/ha, fiind considerată ca foarte bună în condițiile acestui an dificil. Și în aceste condiții amendamentele Agrocalcium și Doloflor și-au adus controbuția la formarea producției de boabe de porumb.

-În aceste condiții s-a format producția de biomasa a boabelor cuprinsa intre 7170 si 7970 kg/ha comparative cu martorul unde s-a obtinut o productie de 6730 kg/ha;

Rezultand un Spor de productie cuprins intre 450-1200kg;

  Hibridul FD 15E27 s-a comportat foarte bine în condițiile acestui an, în ciuda elementelor climatice foarte oscilante care au avut loc. Semănatul florii-soarelui s-a efectuat în condiții semi-timpurii, un element împortant pentru desfășurarea vegetației în condiții cât mai bune. Ploile din preajma semănatului a favorizat răsărirea în condiții bune. În plus precipitațiile din lunile  apriliee-mai au favorizat creșterea, înfloritul și depunerea de substanțe de rezervă în semințe la nivele apropiat de normal.

– Producția de semințe de floarea-soarelui s-a încadrat între 2.53(martor)  și 3.10 -3.33 t/ha(in solele unde au fost administrate produsele Agrocalcium si Doloflor, deasemenea considerată ca foarte bună. Obținerea acesteia a avut loc cu perioade destul de lungi de secetă. Efectul secetei s-a resimțit cel mai mult la depunerea de substanțe hrănitoare în semințe.

Rezultand un Spor de productie cuprins intre 600-900kg/ha;

 DETERMINĂRI LA MATURITATE

agrocalcium

agrocalcium

 Evoluția valorii pH-ului la varianta martor în comarație cu variantele unde au fost administrate Doloflor și Agrocalcium (pornind din momentul infiintarii culturilor,până în momentul recolatului):

agrocalcium

DOZE RECOMANDATE PENTRU  ADMINISTRARE:

  • Pe terenuri cu valoare pH cuprinse între 6-7 se recomandă 0,5 – 0,7 to/ha
  • Pe terenuri cu valoare pH cuprinse între 5-6 se recomandă 1 – 1,5 to/ha
  • Pe terenuri cu valoare pH < 5 se recomandă 1,75 – 2 to/ha
  • Se recomandă particularizarea în funcție de tipul de sol și de rezultatele pe care dorim să le obținem în urma administrării (cartare agrochimică; valoare pH ; intervalul de timp în care se revine cu o nouă administrare).
  • Se recomandă aplicarea multi-anuală succesivă până la aducerea pH-ului la valorea optimă dorită; ulterior fiind necesar să se administreze doze scăzute pentru menținerea valorii pH-ului și aport de substanțe nutritive.

Pentru orice detaliu sau informatii, contactați-ne. Echipa noastră vă sta la dispozitie .

https://ingrasamintebio.ro/contact/