O nouă schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor! Cât se dă pe cap de animal la bovine, ovine, caprine și porcine

5

Guvernul pregătește instituirea unei noi scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus vineri în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Potrivit noului act normativ, ajutorul de stat are în vedere rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi ecvidee și se acordă sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b) şi c) din proiectul de Hotărâre, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

Intensitatea ajutorului de stat este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;

b) de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile prevăzute la lit. a) este de maximum:
60 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvidee;
35 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine;
100 lei pentru porcine.

Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru cheltuielile eligibile prevăzute la lit. b) este de maximum:
140 lei, în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, şi 60 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine şi bubaline;
35 lei, în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 35 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de carne, 30 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de lână, pentru rasele cu lână fină, şi 36 lei, în cazul testării performanțelor producţiei de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine şi caprine.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027 este de 561.571,18 mii lei, din care 173.901,19 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvidee, respectiv 387.669,99 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.

Actul normativ prevede că ajutorul de stat se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar suma alocată pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2023 este de maximum 39.000 mii lei credite de angajament, din care 16.926 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvidee şi 22.074 mii lei pentru speciile ovine şi caprine, respectiv 924.000 mii lei credite bugetate, din care 10.416 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvidee și 13.584 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.

Prevederile complete ale proiectului de Hotărâre – criterii de eligibilitate, documente, termene și proceduri privind schema de ajutor de stat – pot fi consultate pe larg aici: hg-schema-ajutor-stat-crestere-animale_1