ANSVSA: Peste 7.200 de controale în unitățile de industrie agroalimentară

522

În cursul lunii noiembrie 2015, direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfășurat activități de control în unitățile din industria agroalimentară.

Unitățile din industria agroalimentară controlate desfășoară activități pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice precum și unități de depozitare — alimentare, semințe, legume fructe.

Controlul unităților a vizat în principal aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum și cele de depozitare a materiilor prime și produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unității.

În unitățile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.236 controale, fiind acordate 115 avertismente precum și 127 amenzi în cuantum de 166.500 lei.