APIA, anunț important pentru fermieri! Depuneți URGENT cererile!

3

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția potențialilor beneficiari că data limită până la care se depun cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023), este 31 iulie 2023, inclusiv.

„Cererile se depun sau pot fi transmise prin mijloace electronice la Centrele APIA, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de documentele din Anexă (vezi aici)”, se arată într-un comunicat APIA remis, miercuri, redacției AgroTV.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma „conform cu originalul”.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,529 lei/litru.