APIA, anunț privind schema de ajutor prin Submăsura 8.1

5

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește cererile de plată aferente anului 2023 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, se arată într-un comunicat al Agenției remis, miercuri, redacției AgroTV.

În conformitate cu prevederile OMADR nr. 93/10.03.2023, cererile de plată se depun la Centrele judeţene APIA şi al Municipiului Bucureşti, în perioada 15 martie – 9 iunie 2023 (inclusiv), de către beneficiarii care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019, 5/2020 sau/și 6/2021.

Potrivit reprezentanților APIA, cererile de plată pot fi depuse și după data de 9 iunie 2023, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 9 iunie 2023 (inclusiv).

De asemnea, formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 26 iunie 2023 (inclusiv). Beneficiarii pot depune modificări ale cererii de plată după data de 26 iunie 2023, până la data-limită de depunere a cererilor de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până la data de 26 iunie 2023.

Reprezentanții APIA atrag atenția că, în funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul 2023.

Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA.