Crescătorii de oi/capre nu pot obține subvenția APIA fără ADEVERINȚĂ. Despre ce este vorba

68

Subvenția APIA mare de anul acesta, cu un cuantum de 20 euro/cap animal pentru crescătorii de oi/capre, nu se acorda fara o adeverință care-i califică pentru obținerea banilor. Adeverinta trebuie atașată cererii unice de plată, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor în registrul genealogic al rasei; înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit şi respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/ţap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine

și/sau

Adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de sexe de minimum un berbec/ţap cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine neînscrise şi neînregistrate într-un registru genealogic.

Adeverința partea A, pentru animalele înscrise în registrul genealogic, se solicită de la asociațiile crescătorilor de oi/capre care dețin registrele genealogice sau de la Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), iar partea B, pentru femelele ovine/caprine neînscrise în registrul genealogic, de la Oficiile județene de zootehnie. 

Partea A: pentru solicitare SCZ berbeci/ţapi şi femele ovine/caprine înscrişi/înscrise în registrul genealogic al rasei

 

Se vor înscrie minim 150 animale şi maxim 500 animale ( OF+OM ) pe beneficiar, cu exceptia celor din zonele montane pentru care se poate solicita un minimum de 60 animale (OF+OM ) pe beneficiar;
Se vor înscrie minim 50 animale şi maxim 500 animale ( CF+CM ) pe beneficiar; confirmă faptul că proprietarul animalelor respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/ţap înscris în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, pentru care se solicită SCZ

Partea B: pentru solicitare SCZ femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un registru genealogic

apia,oi/capre

Anexe la Ordinul ministrului agriculturii nr. 80 din 27 februarie 2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat.