APIA: S-au aprobat plăţile ANT vegetal şi zootehnie. Cum se distribuie banii

9
Plăţile ANT vegetal şi zootehnie. Cuantumul per hectar calculat de APIA
Plata ajutoarelor naționale tranzitorii zootehnie și vegetal, aferente anului de cerere 2022, au fost aprobate în ședința din 31 ianuarie 2023 a Guvernului. Cuantumul per hectar al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea sumelor la suprafeţele eligibile corespunzătoare ANT 1-6. De asemenea, APIA va anunța si care este cuantumul per cap de animal și cand se va face plata acestor ajutoare achitate de la bugetul de stat.

Cum se distribuie suma de 438.296,804 mii lei

Potrivit hotărârii aprobată de Guvern, „plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil – ANT 1, precum şi pentru culturile de: in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5 şi sfeclă de zahăr – ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2022, în limita sumei de 438.296,804 mii lei, echivalentul sumei de 88.562,700 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023, şi se distribuie astfel:

a) 422.157,124 mii lei, echivalentul sumei de 85.301,500 mii euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;
b) 27,220 mii lei, echivalentul sumei de 5,500 mii euro, pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
c) 8.196,534 mii lei, echivalentul sumei de 1.656,200 mii euro, pentru tutun;
d) 415,716 mii lei, echivalentul sumei de 84,000 mii euro, pentru hamei;
e) 7.500,210 mii lei echivalentul sumei de 1.515,500 mii euro, pentru sfeclă de zahăr.

Culturile amplasate pe teren arabil sunt:
a) cereale pentru boabe, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez;
b) leguminoase pentru boabe, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: mazăre, fasole;
c) rădăcinoase, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere;
d) plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale, de exemplu: tutun, plante medicinale şi aromatice;
e) legume, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni;
f) furaje verzi în teren arabil, de exemplu, dar fără a se limita la acestea: furaje verzi anuale, furaje verzi perene, de exemplu lucernă, trifoi;
g) căpşuni;
h) loturi semincere;
i) culturi amplasate pe teren arabil în sere şi solarii, alte culturi pe teren arabil necuprinse la lit. a)-h).

670.270,290 mii lei pentru Zootehnie

Se aprobă plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schemele decuplate de producție, specia bovine, sectoarele lapte și carne, precum și pentru schema cuplată de producție, speciile ovine și caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2022, în limita sumei de 670.270,290 mii lei, echivalentul sumei de 135.435,500 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023 și care se distribuie astfel:

a) 91.675,276 mii lei, echivalentul sumei de 18.524,000 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte
b) 385.264,803 mii lei, echivalentul sumei de 77.847,000 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;
c) 193.330,211 mii lei, echivalentul sumei de 39.064,500 mii euro, pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

Cum calculează APIA, cuantumul în sectorul zootehnic

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, astfel:
a) prin raportarea sumei prevăzute la lit a) la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile;
b) prin raportarea sumei prevăzute la lit b) la efectivele de bovine eligibile;
c) prin raportarea sumei prevăzute la lit c) la femele ovine și caprine eligibile.

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 379 din 3 octombrie 2022.