APIA: Crescătorii de animale NU mai primesc subvenții dacă se abat de la unele reguli stricte. Care sunt acestea și pe cine vizează

4

Anul acesta, pentru crescătorii de animale, solicitanți ai subvențiile agricole (crescători de vaci de lapte, de oi, capre sau bivolițe), există obligația respectării SMR 5 (normă care se referă la siguranța alimentară). Principalele cerințe sunt cele legate de de sănătate animală care se aplică producţiei de lapte crud şi de colostru, igienă în exploataţiile de producţie a laptelui şi a colostrului, dar și igienă în timpul mulsului, colectării şi transportului.

SMR 5 pentru crescătorii de animale

a) laptele crud și colostrul trebuie să provină de la animale:

  •  în bună stare de sănătate și care nu prezintă nici un semn de boală care ar putea duce la contaminarea laptelui și, în special, care nu suferă de o infecție a aparatului genital însoțită de scurgeri, de enterită cu diaree și febră sau de o inflamație vizibilă a ugerului;
  •  care nu prezintă nici o rană a ugerului care ar putea altera laptele și colostrul;
  •  cărora nu li s-au administrat substanțe sau produse neautorizate sau animale care nu au făcut obiectul unui tratament ilegal în temeiul Directivei 96/23/CE;
  •  pentru care, în cazul administrării unor produse sau substanțe autorizate, a fost respectată perioada de așteptare prescrisă pentru aceste produse sau substanțe;

b) în ceea ce privește bruceloza, laptele crud și colostrul trebuie să provină de la: (i) vaci sau bivolițe care aparțin unui efectiv care, în sensul Directivei 64/432/CEE, este indemn sau oficial indemn de bruceloză; (ii) oi sau de la capre care aparțin unei exploatații oficial indemne sau indemne de bruceloză în sensul Directivei 91/68/CEE sau (iii) femele din alte specii, speciile sensibile la bruceloză, care aparțin unui efectiv controlat în mod regulat pentru această maladie în cadrul unui plan de supraveghere aprobat de autoritatea competentă;

c) în ceea ce privește tuberculoza, laptele crud și colostrul trebuie să provină de la: (i) vaci sau bivolițe care aparțin unui efectiv care, în sensul Directivei 64/432/CEE, este indemn sau oficial indemn de bruceloză sau (ii) femele din alte specii, sensibile la tuberculoză, care aparțin unui efectiv controlat în mod regulat pentru această maladie în cadrul unui plan de supraveghere aprobat de autoritatea competentă. În cazul în care sunt ținute capre împreună cu vaci, caprele trebuie să fie controlate și supuse unor teste de tuberculoză;

d) laptele crud care provine de la animale care nu respectă cerințele prevăzute la lit. b) și c) poate fi utilizat cu autorizația autorității competente, astfel: (i) în cazul vacilor sau bivolițelor care nu prezintă o reacție pozitivă la testele de depistare a tuberculozei sau a brucelozei și nici un simptom al acestor boli sau după ce a fost supus unui tratament termic, astfel încât să prezinte o reacție negativă la testul de fosfatază; (ii) în cazul oilor sau caprelor care nu prezintă o reacție pozitivă la testele de depistare a brucelozei sau care au fost vaccinate împotriva brucelozei în cadrul unui program de eradicare aprobat și care nu prezintă nici un simptom al acestei boli, fie pentru fabricarea brânzeturilor cu o durată de maturare de cel puțin două luni, fie după ce a fost supus unui tratament termic, astfel încât să prezinte o reacție negativă la testul de fosfatază; (iii) în cazul femelelor altor specii care nu prezintă o reacție pozitivă la testele de depistare a tuberculozei sau a brucelozei și nici un simptom al acestor boli, dar care aparțin unui efectiv în care a fost detectată bruceloza sau tuberculoza în urma controalelor menționate la lit. b) și c), în cazul în care sunt supuse unui tratament care să asigure siguranța acestuia;

e) laptele crud și colostrul de la un animal care nu respectă cerințele prevăzute la lit. a)–d) și anume orice animal care prezintă individual o reacție pozitivă la testele profilactice privind tuberculoza sau bruceloza prevăzute în Directiva 64/432/CEE și Directiva 91/68/CEE nu trebuie să fie utilizat pentru consumul uman;

f) izolarea animalelor infectate sau suspecte de a fi infectate cu una dintre bolile menționate la lit. a)–c) trebuie să fie eficientă, în scopul evitării oricărui efect nefast asupra laptelui și a colostrului altor animale.

Cerinţe care se aplică spaţiilor şi echipamentelor

a) instalațiile de muls și spațiile în care este depozitat, manipulat sau răcit laptele și colostrul să fie situate și construite astfel încât să limiteze riscurile de contaminare a laptelui și a colostrului;
b) spațiile destinate depozitării laptelui și a colostrului să fie protejate de vermină și bine separate de spațiile unde sunt adăpostite animalele și, după caz, să dispună de un echipament de refrigerare corespunzător;
c) suprafața echipamentelor care intră în contact cu laptele și colostrul (ustensile, recipiente, cisterne utilizate la muls, colectare și transport) să fie ușor de curățat și, dacă este necesar, de dezinfectat și bine întreținută. Aceasta impune utilizarea unor materiale netede, lavabile și netoxice. După utilizare, aceste suprafețe trebuie să fie curățate și, dacă este necesar, dezinfectate. După fiecare transport sau fiecare serie de transporturi, atunci când intervalul dintre descărcare și încărcarea următoare este foarte scurt, dar în toate cazurile cel puțin o dată pe zi, este necesar ca recipientele și cisternele utilizate pentru transportul laptelui crud să fie curățate și dezinfectate în mod corespunzător înainte de a fi reutilizate.

a) mulsul să fie efectuat în condiții de igienă, asigurând în special: (i) ca, înainte de a începe mulsul, ugerul și părțile adiacente să fie curate; (ii) să fie identificate animalele supuse unui tratament în urma căruia există riscul ca reziduuri de medicamente să treacă în lapte și ca laptele care provine de la aceste animale înainte de încheierea perioadei de așteptare prescrise să nu fie utilizat pentru consumul uman;
b) imediat după muls, laptele și colostrul trebuie să fie depozitat într-un spațiu curat, proiectat și echipat astfel încât să se evite orice contaminare, astfel: (i) laptele trebuie de îndată adus la o temperatură care să nu fie mai mare de 8°C, atunci când este colectat în fiecare zi și de 6°C, atunci când colectarea nu este efectuată în fiecare zi; (ii) colostrul trebuie de îndată adus și depozitat separat la o temperatură care să nu fie mai mare de 8°C, atunci când este colectat în fiecare zi și de 6°C, atunci când colectarea nu este efectuată în fiecare zi, sau congelat;
c) fermierii nu sunt obligați să respecte cerințele privind temperatura prevăzute la lit. b) în cazul în care: 

  • laptele este tratat în două ore după muls 
  • este necesară o temperatură mai mare din motive tehnologice legate de fabricarea anumitor produse lactate și autoritatea competentă autorizează acest lucru.

Ordin pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023.