Aproximativ 8.000 de proiecte finanțate prin axa LEADER a PNDR 2007 – 2013

517

În perioadă de programare financiară 2007 – 2013, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a aprobat acordarea de fonduri nerambursabile pentru 7.949 de proiecte de investiții, prin intermediul celor 3 măsuri de finanțare din cadrul Axei LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după cum se arată într-un comunicat de presă remis de agenție.

Astfel, prin intermediul Măsurii 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” din axa LEADER, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a contractat 3.695 proiecte de investiții specifice măsurilor din PNDR 2007 – 2013 (respectiv Măsurile 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142 și 143) în valoarea totală nerambursabilă de aproximativ 122,3 milioane de euro. Pentru aceste proiecte, AFIR a efectuat plăți de peste 91,87 milioane de euro din alocarea disponibilă pentru Măsura 41 de 95,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă un grad de absorbție de 96,5%.

Tot în cadrul Măsurii 41 au fost finanțate și 3.880 de proiecte de investiții privind diversificarea activităților în mediul rural și modernizarea infrastructurii rurale (respectiv Măsurile 312, 313 și 322 – Axa III din PNDR 2007 – 2013). Valoarea totală nerambursabilă a proiectelor contractate este de circa 263,8 milioane de euro iar cea a plăților efectuate pentru aceste proiecte este de 162,5 milioane de euro din alocarea disponibilă de 220,38 milioane de euro.

„Am observat o dinamică foarte bună în activitatea grupurilor de acțiune locală prin intermediul cărora s-a reușit contractarea a circa 8.000 de proiecte de investiții și finanțarea acestora cu aproximativ 307 milioane de euro din fondurile alocate prin PNDR 2007 – 2013. Iar aceasta reprezintă în mod cert un prim pas important în susținerea strategiilor de dezvoltare locală, aplicate pe nevoile reale și imediate ale fermierilor, ale antreprenorilor și ale locuitorilor din mediul rural.” a declarat Andras Szakal, Directorul General al AFIR.

O altă măsură din cadrul axei LEADER este Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” al cărei principal obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală prin finanțarea acțiunilor implementate în comun de Grupurile de Acțiune Locală (GAL). Prin intermediul acestei Măsuri, AFIR a aprobat finanțarea a 92 de proiecte de investiții cu o valoare totală nerambursabilă de 1,38 milioane de euro, pentru care s-au plătit efectiv 940.000 de euro.

Prin Măsura 431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului” a axei LEADER, au fost aprobată acordarea de finanțare europeană nerambursabilă pentru 282 de proiecte de investiții în valoare de 73,26 milioane de euro, atât pentru construcția de parteneriate public-private (Submăsura 431.1), cât și pentru funcționarea propriu-zisă a Grupurilor de Acțiune Locală (Submăsura 431.2 prin care 163 GAL-uri au fost sprijinite cu finanțarea cheltuielilor de funcționare). La nivelul întregii măsuri s-au efectuat plăti de 51,56 milioane de euro. Gradul de absorbție pentru această Măsura este de 76,5% din alocarea disponibilă.