ASTFEL SE LAMURESC CAUZELE MORTALITATII PISCICOLE DIN RAUL SUCEAVA ?!

439

Operatorul regional de apă, ACET SA Suceava a explicat, marți, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava situația ce a determinat poluarea înregistrată pe râul Suceava, aval de Stația de Epurare Suceava, la data de 12.06.2018, soldată cu mortalitati piscicole.

Astfel, potrivit ACET SA Suceava, Stația de Epurare Suceava este proiectată pentru 140.000 l.e. (locuitori echivalenți), un debit pe timp uscat de 700 l/s (43.377 mc/zi), și încărcări ale apelor uzată la intrarea în stație de 152 mg/l la indicatorul CB05, 260 mg/l la idicatorul CCOCr, 150 mg/l la indicatorul MTS, 22mg/l la indicatorul Azot total și 3,7 la indicatorul Fosfor total.

„Indicatorii de calitate la evacuarea apelor uzate epurate în râul Suceava trebuie să se încadreze în valorile Normativului  NTPA 001/2002, respectiv 25 mg/l la indicatorul CB05, 125 mg/l la idicatorul CCOCr, 35 mg/l la indicatorul MTS, 10 mg/l la indicatorul Azot total și 1,00 la indicatorul Fosfor total. Stația de Epurare primește ape uzate menajere din principalele cartiere ale municipiul Suceava (Centru, Obcini, Zamca, Cuza Vodă, Ițcani, Burdujeni), din localitățile limitrofe (Ipotești, Lisaura, Tisauti, Sf. Ilie, Șcheia, Salcea) și ape uzate industriale de la agenții economici din Suceava și din zona Șcheia”, se arată în raport.

Potrivit sursei citate, conform analizelor efectuate de către Laboratorul Stației de epurare pe probe medii – ANEXĂ 1 – probe rezultate din eșantioane recoltate din intrare și ieșire din 4 în 4 ore, din dimineața zilei de 12.06.2018, ora 8.00, s-au constatat valori mai mari la principalii indicatori monitorizați față de zilele anterioare, în special la indicatorii substanțelor consumatoare de oxigen (CBO5 și CCOCr) – în mod semnificativ pe colectorul C în care sunt preluate majoritar ape uzate industriale (deservește zona blocuri ANL – str. Privighetorii, str. Nicolaie Iorga, zona comercială SCS Suceava, o serie de agenți economici de pe Calea Unirii până în zona porții de acces nr 1 în AMBRO – traversează incinta AMBRO – după care din nou preia ape uzate menajere de la operatori economici din Mall Suceava și alți operatori până la descărcare în stația de epurare)

„Timpul de tranzitare al apei uzate prin stația de epurare este de aproximativ 16 ore, din care aprox. 4 ore sunt necesare pentru parcurgerea treptei mecanice și ajungerea apei uzate în treaptă biologică. Operatorul stației sesizează modificări ale indicatorilor de calitate ai apei uzate influențe după un interval de 4 ore, în acel moment unda de poluare este ajunsă în treapta biologică și produce inhibarea sau distrugerea microorganismele din procesul de epurare biologică. Funcție de gradul de afectare al lanțului trofic din nămol activ sunt necesare perioade mari de timp pentru refacerea acestuia, 5 – 10 zile”, se mai arată în raport.

ACET SA subliniază că afectarea treptei biologice a condus la imposibilitatea respectării indicatorilor de calitate la evacuare, fapt care a condus la scăderea concentrației de oxigen în râul Suceava, aceasta fiind cauza declarată de către Garda de Mediu Suceava pentru mortalitatea piscicolă, pe fondul unui debit foarte scăzut al râului Suceava și a unei temperaturi exterioare mari.

ACET SA Suceava consideră că mai pot fi inventariate și alte cauze ale acestei poluări cum ar fi deversarea neautorizată a vidajelor autorizate și neautorizate, în canalizarea orașului a unor ape uzate puternic impurificate care nu se încadrează în valorile impuse de lege prin normativul tehnic NTPA 002/2002, în special pe timpul nopții, când nu este asigurat un debit de diluție cu ape menajere sau faptul că înaintea unor fenomene meteorologice ce presupun averse de ploaie cu sau fără caracter torențial prin descărcarea directă, de către persoane necunoscute, în albia râului Suceava în zona limitrofă stației de epurare sau a pârâurilor Vătafu și Cetății, afluenți ai râului Suceava a resturilor chimice / organice rezultate din fose sau bazine vidanjabile, lucrări agricole sau procese industriale, spălarea diverselor utilaje (utilizate în tratamente chimice agricole, vidanje, etc).

„Pentru respectarea prevederilor din normativul NTPA 002/2002 compartimentul de Calitate-Mediu din cadrul ACET Suceava a stabilit un program de monitorizare și control a agenților economici cu risc de potențiali poluatori, ce prevede recoltări decadale. În cadrul acestor verificări s-au înregistrat permanente depășiri ale valorilor admise prin normativul NTPA 002. În cadrul Anexei nr. 2 prezentăm un tabel cu operatorii verificați și valorile înregistrare ale indicatorilor depășiți din imediata apropiere a datei de 12.06.2018”, se mai arată în raport.

 ACET SA mai arată că a luat măsuri pentru stoparea fenomenului de poluare pe râul Suceava și că s-a dispus monitorizarea parametrilor pe intrări în Stația de Epurare din 2 în 2 ore; monitorizarea evacuărilor din AMBRO SĂ de 8 ori în 24 ore din colectorul “ C “ care traversează incinta societății AMBRO între căminele  CM1 și CM4; mărirea capacității de aerare a treptei biologice prin utilizarea tuturor aeratoarelor mecanice și creșterea la maxim a timpului de funcționare a acestora; notificarea agenților economici potențiali poluatori care au avut depășiri la indicatorii de calitate să se încadreze în parametrii impuși de NTPA 002/ 2002; notificarea Comisariatului  Gărzii de Mediu Suceava, Agenției de Mediu Suceava și Serviciului de Gospodărire a Apelor Suceava despre principalii agenți economici care nu se încadrează în indicatorii de calitate impuși de NTPA 002/2002.

Mai mult, ACET S.A. Suceava a trimis permanent notificări către agenții economici care depășesc indicatorii de calitate, ultimele notificări către agenți economici și către Comisariatul Gărzii de Mediu Suceava , Agenția de Mediu Suceava și Serviciul de Gospodărire a Apelor Suceava s-au mai făcut în luna mai (pentru perioada ianuarie – aprilie 2018) și în luna iunie (pentru luna mai 2018) și lunar transmite către Biroul Mediu de la Primăria Suceava situația cu agenții economici care au avut depășiri ale concentrațiilor maxim admise la indicatorii de calitate.

 În concluzie, ACET SA Suceava arată că este regretabilă situația întâmplată dar, consideră că mortalitatea piscicolă înregistrată pe râul Suceava în zona aval de stația de epurarea a fost rezultatul unui cumul de cauze, multe dintre ele neintrând în zona de responsabilitate a operatorului serviciului de apă și de canalizare.