AVERTIZARE! – UN DAUNATOR POATE PRODUCE PIERDERI IMPORTANTE LA POMII FRUCTIFERI

464

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantațiile de pomi fructiferi. Păduchele din San-Jose este un dăunător polifag, considerat cel mai păgubitor dăunător al livezilor pomicole și arbuștilor fructiferi. Dintre arbuști, cel mai puternic atacă coacăzul și agrisul, care constituie adevărate focare de înmulțire a dăunătorului. Pomii atacați și netratați au frunzișul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roșii – visinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului și a pedunculului.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse care au efect asupra Paduchelui din San-Jose – G1, paduchelui lânos, afidelor, rapanului și făinarii în plantațiile de măr și par, patarii roșii, moniliozei, ciuruirilor în plantațiile de prun, cais și piersic:
1. Calypso 480 SC – 0,02% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
2. Actara 25 WG – 0,01% + Luna Experience 400 SC – 0,75 l/ha;
3. Pyrinex Quick – 0,1% + Stroby DF – 0,013% + Dithane Neotec 75 WG – 0,2%;
4. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,015%;
5. Poleci – 0,05 – 0,075% + Orius 25 EW – 0,05 – 0,1%;
6. Movento 100 SC – 1,875 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,6 – 0,75 l/ha;
7. Mospilan 20 SG – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha ) + Maccani – 0,15 % + Captan 80 WDG – 0,15%;
Tratamentul al doilea se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C și la 10 – 15 zile când este timp mai rece.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice ;
Champion 50 WP – 0,04% sau Funguran OH 50 WP – 0,04% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Flowbrix – 3,750 l/ha.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide :
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha ;
2. Nissorun 10 WP – 0,03% ;
3. Ortus 5 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha ) ;
4. Vertimec 1,8 % EC – 0,1 – 0,15%.
Volumul de soluție la ha este de 1500 l pentru specia măr și 1000 l / ha la restul speciilor.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 07.06.2018 – 11.06.2018

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depășește 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4 m/s și insolația este puternică.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor. (sursa: magazinsalajean.ro)