Bistrița-Năsăud: 176 controale efectuate de DSVSA, 3 sancțiuni, amenzi de 3.800 de lei

489

In septembrie, inspectorii din cadrul DSVSA Bistrița-Năsăud au efectuat 176 controale în: unități de fabricare a pâinii și produselor de panificație, mori, unități de prelucrare – conservare fructe, abatoare, unități de procesare carne, centre colectare lapte, unitati de alimentație publică, depozite alimentare, unități de comercializare a produselor alimentare, exploatații de animale și târguri de animale.

S-a verificat respectarea cerințelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind modul de depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare, în scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare, protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului și identificarea animalelor.

În urma controalelor efectuate au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile HG 984/2005, cu modificările și completarile ulterioare, în valoare de 3.800 lei.

Principalele deficiențe constatate au fost:

— comercializarea către consumatorul final de produse alimentare provenite din unități necorespunzatoare sau neaprobate sanitar veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă

nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depozitare a produselor alimentare

— comercializarea de animale fără documentele sanitar veterinare prevăzute de legislația în vigoare.

În cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform Programului de Supraveghere și Control în domeniul Siguranței Alimentelor, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.