„Casa Verde Fotovoltaice” începe astazi. Locuitorii cărei regiuni se pot înscrie primii

2
Persoanele fizice se pot înscrie în noua sesiune a Programului „Casa Verde Fotovoltaice” începând de vineri şi până pe data de 26 iunie, la ora 00:00, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate, sesiunea de înscriere fiind deschisă, în prima etapă, pentru locuitorii din regiunea Bucureşti-Ilfov.

„Vineri, 19 mai, începând cu ora 10:00, vom da startul unuia dintre cele mai populare şi aşteptate programe de finanţare „Casa verde Fotovoltaice”. Oferim o finanţare în cuantum de 20.000 de lei pe solicitant, sub condiţia unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 lei. Bugetul total al programului este de 1,75 de miliarde de lei, echivalentul a peste 87.000 de sisteme fotovoltaice. Având în vedere numărul foarte mare de doritori şi pentru a nu suprasolicita aplicaţia informatică, am decis să lansăm sesiunea de înscriere în 8 etape, câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare a României. Începând de mâine şi până pe 23 mai va fi deschisă sesiunea pentru locuitorii din regiunea Bucureşti – Ilfov. Pentru înscriere am pregătit o aplicaţie foarte simplă şi uşor de folosit. Solicitanţii nu au nevoie decât de câteva minute din timpul lor şi de cele patru documente în format pdf: cartea de identitate, extrasul de carte funciară, certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat şi certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor la bugetul local”, a declarat ministrul Mediului Barna Tanczos.

În acelaşi timp, potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59, se vor putea înscrie în program şi unităţile de cult.

Până în prezent, în cele două sesiuni de finanţare ale programului „Casa Verde Fotovoltaice”, organizate de AFM, au fost aprobate 55.000 de dosare.

În cazul ediţiei din acest an, înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite şi încărcarea documentelor necesare în aplicaţia informatică.

Acestea din urmă sunt: actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie; certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie; extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie; copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

„Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni. În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menţionată ca domiciliu în cartea de identitate”, menţionează AFM.

Totodată, documentele pe care trebuie să le încarce unităţile de cult pentru a obţine finanţare sunt: certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local; extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic.

Şi în cazul unităţilor de cult, se admite o singură înscriere în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicaţie nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de beneficiar din surse financiare proprii. 

Sursa: Agerpres