Ce condiții trebuie să respecte românii care cresc porci în gospodărie

9

Discuțiile legate de creșterea porcilor în gospodărie revin periodic în agenda publică, în contextul crizei legate de pesta porcină africană, mai ales că se apropie și perioada sărbătorilor de iarnă, când mulți români aleg să taie porcul în propria gospodărie. Din acest punct de vedere, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a venit cu un mesaj clar pentru cei care vor să taie porcul în gospodărie, pe care îl puteți citi AICI (click).

Până la sacrificare, însă, este bine să fie cunoscute și regulile care trebuie respectate pentru creșterea porcilor în gospodărie, reguli impuse de ANSVSA prin Ordinul 132/2023.

Astfel, exploatațiile noncomerciale de porcine, definite ca exploatații nonprofesionale de subzistență, înregistrate în SNIIA, deţinute de persoane fizice, în care porcii sunt crescuţi pentru îngrăşare şi sacrificare pentru consum familial, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi cerinţe de biosecuritate:

 • Condiții:
  • porcinele deţinute trebuie să fie identificate individual, înregistrate în Baza naţională de date;
  • exploataţia trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;
  • porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deţinut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploataţia;
  • comercializarea porcinelor şi a produselor provenite de la acestea este interzisă.
 • Cerinţe de biosecuritate:
  • porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deţinute cu alte porcine din alte exploataţii sau cu animale sălbatice;
  • adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua uşor curăţenia şi dezinfecţia;
  • trebuie să se asigure condiţii pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor şi a încălţămintei la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
  • trebuie schimbată încălţămintea la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
  • trebuie folosită o tăviţă cu dezinfectant pentru dezinfecţia încălţămintei la intrarea în adăpostul de porcine;
  • trebuie limitat accesul vizitatorilor în spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
  • trebuie interzis accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;
  • trebuie să se asigure împrejmuirea şi protecţia spaţiilor în care sunt ţinute furajele şi aşternutul acestora;
  • porcinele trebuie să fie hrănite cu nutreţuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puţin 30 de zile de la recoltare;
  • paiele pentru aşternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puţin 90 de zile de la recoltare;
  • resturile menajere care conţin urme de carne/produse din carne de porc/mistreţ şi în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor.