Home Agribusiness Ce datorii are Amonil Slobozia

Ce datorii are Amonil Slobozia

799 views

Fostul combinat Amonil din Slobozia, aflat în insolvenţă, a realizat un plan de reorganizare în care figurează cu datorii de 25,75 milioane de lei către creditorii înscrişi la masa credală, şi în care arată că, pentru a-şi continua activitatea şi a genera venituri, trebuie să-şi închirieze o investiţie aflată în derulare, “centrala de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare”, către unul din creditorii săi, Chemgas Holding Corporation.

Potrivit presei centrale, firma din Slobozia este controlată indirect de omul de afaceri Ioan Niculae, printr-un offshore înregistrat în Belize. Chemgas Holding Corporation este o firmă din grupul Inter-Agro, controlat tot de Niculae.

În trecut, Amonil prelucra gazele funizate de Chemgas, fiind un simplu prestator de servicii.

În anul 2011, Amonil şi-a schimbat obiectul principal de activitate, din producător de îngrăşăminte în producător de energie electrică, după ce compania a pierdut în 2009 principalele active de producţie în favoarea firmei Chemgas Holding Corporation.

Tabelul definitiv al creanţelor, la data deschiderii procedurii, se ridică la 25,75 milioane lei, potrivit planului de reorganizare transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

“Pentru toate categoriile de creanţele din tabel planul prevede achitarea acestora în proporţie de 100%, în sumă totală de 25.756.006 lei, pe parcursul trimestrelor de implementare a planului de reorganizare”, arată documentul.

Principalul creditor chirografar din tabelul definitiv este Chemgas Holding Corporation, având o creanţă în sumă de 10,12 milioane lei.

“Prin aplicarea măsurilor propuse în planul de reorganizare toate creantele din tabelul definitiv al creditorilor vor fi acoperite integral, nefiind necesară procedura de lichidare”, menţionează documentul.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Ploieşti figurează cu o creanţă de 9,25 milioane lei, iar salariaţii, cu 118.865 lei.

“Planul prevede ca modalitate de reorganizare închirierea investiţiei în curs ‘Centrala de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare’ şi vânzarea activelor (mijloace fixe şi cele de natura stocurilor) ce nu servesc la realizarea obiectului de activitate al societăţii”, se precizează în document.

Acesta indică menţinerea locurilor de muncă drept “elemente ce reprezintă valori semnificative în contextul unei societăţi active”.

De asemenea, autorii proiectului spun că demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi relansarea activităţii acesteia va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori.

“Păstrând în circuit acest agent economic se creează ofertă suplimentară pe piaţă în beneficiul consumatorilor, se aduc noi venituri la bugetele locale şi la cel de stat şi se păstrează locuri de muncă pentru oraşul Slobozia”, arată autorii planului.

Bugetul previzionat pentru următorii trei ani indică venituri totale de 25,61 milioane lei şi cheltuieli totale în sumă de 13,44 milioane lei.

“Societatea are în prezent costuri fixe (utilităti, salarii, pază, asigurări bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale etc.) semnificative, cheltuieli care pot fi amortizate doar prin obtinerea de venituri din închirierea către Chemgas Holding Corporation a investiţiei în curs ‘Centrala de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare’. Ca să depăşească blocajul financiar care a afectat finalizarea investiţiei în curs ‘Centrala de cogenerare’, are nevoie de timp şi resursele financiare ce ar fi atrase doar ca societate activă, stingându-şi datoriile prin planul de reorganizare propus”, se arată în plan.

Planul de reorganizare a fost conceput de societatea debitoare Amonil, prin administratorul special, Cristina Matei.

Durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societătii, ar putea dura trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul-sindic.

În ceea ce priveşte cauzele şi împrejurările care au dus la intrarea societăţii în insolvenţă, raportul întocmit de către administratorul judiciar Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti arată că societatea debitoare s-a confruntat pe tot parcursul perioadei analizate printr-o lipsă de lichidităti băneşti datorită dificultăţilor întâmpinate în privinţa recuperării creanţelor, care a condus la înrăutăţirea situaţiei în ceea ce priveşte lichidităţile societăţii, generând încetarea plăţilor.

“Dificultătile majore în achitarea la timp a datoriilor comerciale şi a obligaţiilor faţă de bugetele de stat au dus la acumularea de debite, majorări şi penalităţi de întârziere faţă de creditori”, arată planul de reorganizare.

Societatea Amonil Slobozia a fost înfiinţată în anul 1969 sub numele de Combinatul de îngrăşăminte Chimice Slobozia, având ca obiect de activitate producerea de îngrăşăminte chimice cu azot, el fiind pus în funcţiune în anul 1973.

Amonil Slobozia a devenit societate comercială pe acţiuni în anul 1991.

Înainte de 1989, combinatul chimic din Slobozia era cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din zona Bărăganului. Mai mult, la vremea respectivă combinatul era cel mai mare angajator al oraşului Slobozia, peste 2.000 de oameni cu drept de muncă desfăşurându-şi activitatea pe platforma industrială.

Ca urmare a executării silite efectuată în anul 2009 de creditoarea Chemgas Holding Corporation asupra instalaţiilor de producere a îngrăşămintelor chimice, în cadrul AGA Extraordinară din data de 29 august 2011 s-a aprobat schimbarea obiectului principal de activitate precum şi cel secundar, cu modificarea actului constitutiv al societăţii.

Combinatul Amonil a pierdut astfel în acel an principalele active în favoarea Chemgas Holding Corporation, o firmă din grupul Inter-Agro, controlat de omul de afaceri Ioan Niculae.

În prezent, domeniul principal de activitate al Amonil a devenit producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice, din obiectul de activitate făcând parte şi furnizarea de abur şi aer condiţionat.

În opinia evaluatorului autorizat Chicos C. Constantin, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este de 55,17 milioane lei (12,44 milioane euro).

“În opinia expertului evaluator, în cazul unei vânzări forţate se estimează o decotare a valorii de piaţă a activelor, valoarea ce s-ar putea obţine în procedura de faliment ar fi de aproximativ 37,12 milioane lei”, se subliniază în plan.