Află ce subvenții APIA pot fi luate de SĂPTĂMÂNA VIITOARE!

17

Fermierii interesați de subvenții APIA trebuie să știe că de luni, 4 aprilie, începe campania de depunere a cererilor de plată pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic în anul 2024.

Potrivit unui comunicat al Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură remis vineri redacției AgroTV, fermierii pot beneficia de subvenții APIA aferente următoarelor intervenții prevăzute în Planul național strategic PS 2023-2027 și finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul național:

1. Plăţile directe decuplate prevăzute în PS 2023-2027:

– PD-01: sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii –BISS;

– PD-02: sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii – CRISS;

– PD-03: sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri – CIS-YF;

– PD-04: practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil;

– PD-05: practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiţionale;

– PD-06: înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameişti;

– PD-07: creşterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte;

– PD-08: măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrăşat;

– PD-27: creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate;

2. CIS, sprijinul cuplat pentru venit:

– PD-09: sprijin cuplat pentru venit – soia;

– PD-10: sprijin cuplat pentru venit – lucernă;

– PD-11: sprijin cuplat pentru venit – leguminoase pentru industrializare, mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi;

– PD-12: sprijin cuplat pentru venit – cânepă;

– PD-13: sprijin cuplat pentru venit – orez;

– PD-14: sprijin cuplat pentru venit – sămânță de cartof;

– PD-15: sprijin cuplat pentru venit – hamei;

– PD-16: sprijin cuplat pentru venit – sfecla de zahăr;

– PD-17: sprijin cuplat pentru venit – legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării (tomate, castraveți, ardei, vinete);

– PD-18: sprijin cuplat pentru venit – legume cultivate în sere și solarii (tomate, castraveți, ardei, vinete);

– PD-19: sprijin cuplat pentru venit – fructe (prune, mere, cireșe, vișine, caise și piersici);

– PD-20: sprijin cuplat pentru venit – producere semințe pentru plante furajere;

– PD-21: sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte;

– PD-22: sprijin cuplat pentru venit – carne vită;

– PD-23: sprijin cuplat pentru venit – bivoliţe de lapte;

– PD-24: sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine;

– PD-25: sprijin cuplat pentru venit – viermi de mătase;

– PD-26: sprijin cuplat pentru venit – porumb pentru siloz;

3. Ajutoare naţionale tranzitorii (plăţi din bugetul naţional), prevăzute în anexa nr. VI la PS 2023-2027:

– ANT 1 – plată culturi în teren arabil;

– ANT 2 – plată decuplată pentru in pentru fibră;

– ANT 3 – plată decuplată pentru cânepă pentru fibră;

– ANT 4 – plată decuplată pentru tutun;

– ANT 5 – plată decuplată pentru hamei;

– ANT 6 – plată decuplată pentru sfeclă de zahăr;

– ANTZ 7 – lapte de vacă – plată decuplată de producţie;

– ANTZ 8 – carne de vită şi mânzat – plată decuplată de producţie;

– ANTZ 9 – ovine şi caprine femele – plată cuplată de producţie;

4. Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (M.10) – PNDR 2014-2020:

– Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);

– Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)
         – varianta 2.1 / varianta 2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe;

– Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări:
     • sub-pachetul 3.1 – Crex crex
         – varianta 3.1.1 / varianta 3.1.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex,
     • sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus
         – varianta 3.2.1 / varianta 3.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus;

– Pachetul 4 – culturi verzi;

– Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

– Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
         – varianta 6.1 / varianta 6.2 – lucrări manuale / cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

– Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis);

– Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon;

– Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina):
     • sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică,
     • sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică
         – varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila ţipătoare mică;

– Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole;

– Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda):
     • sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie:
         – varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști,
         – varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe teren arabil;
     • sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie
         – varianta 11.2.1 / varianta 11.2.2 / varianta 11.2.3 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare / cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie;

5. Măsura 11 – Agricultura ecologică (M.11) – PNDR 2014-2020:

– Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică (Sm.11.1):
     • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț),
     • Pachetul 2 – legume,
     • Pachetul 3 – livezi,
     • Pachetul 4 – vii,
     • Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice,
     • Pachetul 6 – pajiști permanente:
          – varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10),
          – varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027);

– Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică (Sm.11.2):
     • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț),
     • Pachetul 2 – legumePachetul 3 – livezi,
     • Pachetul 4 – vii,
     • Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice,
     • Pachetul 6 – pajiști permanente:
         – varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10),
         – varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027);

6. Intervenția DR-01 – Agro-mediu şi climă pe pajiști permanente (DR-01) din PS 2023-2027 (angajamente noi, deschise în campania 2024 pe o perioadă de 5 ani de la data semnării):

     • Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală:
        –  varianta 1.1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală,
        – varianta 1.2 – Lucrări manuale pe pajişti cu înaltă valoare naturală,
        – varianta 1.3 – Lucrări cu utilaje ușoare pe pajişti cu înaltă valoare naturală;

     • Pachetul 3.1: Pajişti importante pentru Crex crex:
        – varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex,
        – varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex;

     • Pachetul 3.2 – Pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus:
        – varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus,
        – varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus;

     • Pachetul 6: Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.):
        – varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.),
        – varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

     • Pachetul 9.2 – Pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică:
        – varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică,
        – varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică;

7. Intervenția DR-02 – Agro-mediu și climă pe terenuri arabile (DR-02) din PS 2023-2027 (angajamente noi, deschise în campania 2024 pe o perioadă de 5 ani de la data semnării):

     • Pachetul 4 – Culturi verzi; 

     • Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

     • Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina);

     • Pachetul 9.1 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică;

     • Pachetul 10 – Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole;

8. Intervenția DR-03 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon (angajamente noi deschise în 2024 pe o perioadă de 5 ani pentru deținerea de femele de reproducție de rasă pură locală înscrise în registrul genealogic al rasei);

9. Intervenția DR-04 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică (DR-04) din PS 2023-2027 (angajamente noi, deschise în campania 2024 pe o perioadă de maximum 2 ani pentru culturi anuale, furaje perene și pajiști sau maximum 3 ani pentru culturi perene altele decât furajele de la data semnarii acestuia, pe aceleaşi suprafeţe pentru care solicită acest tip de sprijin):

     • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică;

     • Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică;

     • Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;

     • Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică;

     • Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;

     • Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
       – varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027),
        – varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027);

10. Intervenția DR-05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării (DR-05) din PS 2023-2027 (angajamente noi, deschise în campania 2024 pe o perioadă de 5 ani de la data semnării):

     • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică;

     • Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică;

     • Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică;

     • Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică;

     • Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică;

     • Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică:
        – varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027),
        – varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027);

11. Intervenția DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale-ZM din PS 2023-2027;

12. Intervenția DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative – SEMN din PS 2023-2027;

13. Intervenția DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice-SPEC din PS 2023-2027.

Reprezentanții APIA recomandă fermierilor ca, înainte de depunerea cererilor de plată, să se documenteze temeinic asupra schimbărilor intervenite în atât în legislația națională, cât și în cea europeană

Ultima zi de depunere a cererilor de plată este 7 iunie 2024. Pentru informații suplimentare accesați site-ul APIA – www.apia.org.ro, secțiunea Materiale de informare, Anul 2024.