Coada șoricelului: Plantă utilizată ca indicator de management pentru pajiști

747

În broșura prezentă pe site-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Durabilă sunt descrise pe scurt indicatori floristici care arată anumite măsuri de management (intensiv și extensiv) pentru pajiştile permanente cu înaltă valoare naturală (HNV) din Romania. Unul dintre aceștia este Coada Șoricelului.

Denumirea ştiinţifică: Achillea millefolium L.

Denumirea engleză: Yarrow

Familia: ASTERACEAE (COMPOSITE)

Descrierea speciei (Forma speciei):

Planta are perioadă de vegetaţie pe parcursul mai multor ani, cu tulpina înaltă până la 60 cm, cu frunza împărţită în segmente, moderat păroase. Florile sunt albe, mici, grupate în vârful tulpinii. Înfloreşte din iunie până în septembrie.

Răspândirea: Întâlnită în pajişti din zona pădurilor cu goruni până în etajul alpin.

Caracteristici agronomice:

  1. Toleranţa la modul de folosire (cosit / păşunat): bună tolerantă până la moderat tolerantă;
  2. Toleranţă la strivit: este mediu tolerantă şi apare în fâneţe folosite semi – extensiv, păşunat liber extensiv, pajişti folosite mixt.
  3. Preferinţa pentru pH-ul solului / Troficitatea solului: apare pe soluri cu ph diferit, în special soluri nisipoase;
  4. Valoare furajeră: este medie, fiind o specie de balast; consumată bine de ovine în stare verde şi fân;
  5. Influenţă antropică (Indice de hemerobie): este foarte redusă până medie în pajişti extensive – pajişti semi – extensive.

Indicaţii privind managementul: apare în păşuni şi fâneţe exploatate anual, de la in­tensiv la extensiv şi pajişti abandonate.