Colaborare romano – olandeza privind managementul apelor

447

Memorandumul de Înţelegere dintre Administraţia Naţională „Apele Române”, România şi Asociaţia  Board-urilor de Apă din Olanda (Unie van Watterschappen), Olanda” a fost prelungit, până în anul 2020     

În perioada 23 – 24 ianuarie 2017, a avut loc la Bucureşti workshopul tehnic, în cadrul „Memorandumului de Înţelegere dintre Administraţia Naţională „Apele Române”, România şi Asociaţia  Board-urilor de Apă din Olanda (Unie van Watterschappen), Olanda” (semnat, în data de 23 iunie 2008, la Haga şi prelungit până, în anul 2020, prin schimb de scrisori între preşedinţii celor două părţi).
La acest eveniment au participat din partea olandeză: specialişti din cadrul  Autorităţilor Regionale de Apă Rijnland, Roer en Overmaas, Noorderzijlvest şi Sediului Central al Autorităţilor de Apă din Olanda, precum și un reprezentant al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, iar din partea română: specialişti din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor și Administraţiilor Bazinale de Apă.
Întâlnirea a fost deschisă de către domnul Director George Constantin – Director Direcţia Management Resurse de Apă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, şi condusă de domnul Sorin Rîndaşu, Director Departamentul Situaţii de Urgenţă din cadrul A.N. „Apele Române”, membru în cadrul Comisiei Bilaterale pentru aplicarea Memorandumului.
Scopul workshopului a fost de a discuta aspecte privind dificultăţile în implementarea Directivelor Europene (Directiva Cadru privind Apa şi Directiva privind Riscul la Inundaţii) precum şi măsuri de tip “win-win”, de a realiza un schimb de experienţă privind activităţi/proiecte de interes pentru cele două părţi referitoare la managementul apei, inclusiv procedee de îmbunătăţire a mentenanţei şi a siguranţei digurilor, dar şi discuţii privind identificarea unor posibile viitoare colaborări directe între Administratiiile Bazinale de Ape şi Autorităţile de apă din Olanda privind gestionarea riscului la inundaţii, inclusiv prin aplicarea conceptului “mai mult spaţiu pentru râuri” şi refacerea zonelor umede.
În acest context, în data de 24 ianuarie 2017, cu sprijinul Romsilva – Administraţia Parcului Natural Comana, a avut loc o vizită pe teren în Comana, judeţul Giurgiu.
Rezultatele workshopului, inclusiv propunerile de colaborare vor fi prezentate la cea de-a şasea întâlnire a Comisiei mixte româno- olandeze pentru implementarea „Memorandumului de Înţelegere dintre Administraţia Naţională „Apele Române”, România şi Asociaţia Board-urilor de Apă din Olanda (Unie van Watterschappen), Olanda”, care urmează să se desfăşoare în decursul acestui an, în România.