Comunicat de presa din partea Primariei Bontida, judetul Cluj

447

Comuna Bonțida, în calitate de Promotor Proiect, în parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, anunță încheierea proiectului derulat: “Implementare Program pentru Educație Incluzivă în Comuna Bonțida, Județul Cluj”.

Proiectul a fost finanțat prin Apelul LOCAL din cadrul ProgramuluiRO10: “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiativele locale si regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Valoarea inițială a proiectului a fost de 585.332 lei, urmând a se derula în perioada Ianuarie 2015 – Aprilie 2016. Prin Facilitățile de Finanțare PLUS 2, perioada de implementare s-a prelungit până la data de 31.03.2017, bugetul final având valoarea de 812.852 lei.

Proiectul a fost astfel conceput încat să răspundă într-o manieră coerentă, nevoilor reale și urgente ale grupului țintă, precum abandonul școlar, cadrul familial instabil, lipsa de aspirații și idealuri. Proiectul a avut ca scop implementarea unui program de educație incluzivă desfășurat la Centrul de zi After-school Ștefan- Emilian din localitatea Bonțida și a constat în introducerea unor componente și servicii noi pentru copiii și tinerii aflați în situații de risc de pe raza comunei în vederea sprijinirii acestora în finalizarea învățământului de stat obligatoriu, pentru a avea ulterior acces la o meserie și la un loc de muncă. Intervenția a abordat aspecte de ordin social, psihologic, educațional și medical și s-a extins și asupra altor membrii din familii decât copii și tineri aflați în situații de risc precum și alți membrii din comunitatea locală. Așadar, prin proiect s-au desfășurat activități de de mentorat, consiliere, activități socio-culturale incluzive, educație remedială, educație igienică și contracepție, orientare în carieră și alte activități.

Evenimentulva fi marcat în data de 31.03.2017, printr-o Conferință de presă, cu participare larga la ora 10,00 la sediul Căminului Cultural din localitatea Bonțida, județul Cluj.