Comunicat de presă: Ministrul Agriculturiii a discutat despre măsurile pentru mediu cu reprezentanții Fundației Adept

479

Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a întâlnit în 29 februarie 2016 cu reprezentanții Fundației Adept Transilvania, pentru a discuta aspecte privind aplicarea în România a măsurilor de sprijin benefice pentru mediu adresate utilizatorilor de terenuri agricole, proiectarea unor viitoare scheme de stimulare a utilizării durabile a terenurilor agricole bazate pe rezultate și posibilitățile de cooperare teritorială a fermierilor care derulează angajamente de mediu și climă situația plăților directe dar și modalități de simplificare pentru accesarea fondurilor europene disponibile prin PNDR 2014-2020.

Reprezentanții Fundației ADEPT i-au prezentat ministrului principiile generale rezultate în urma implementării unor proiecte pilot la nivelul Uniunii Europene, care și-au propus identificarea unor metode alternative de elaborare și aplicare a schemelor de plată adresate mediului și climei, aplicate pe terenurile agricole. Prin aceste scheme se urmărește simplificarea mecanismelor de implementare ale măsurilor de mediu și climă, punându-se un accent mai mare pe rezultatul obținut în urma aplicării angajamentelor, față de sistemul actual bazat pe verificarea etapelor parcurse în implementarea acestor angajamente. O astfel de abordare inovativă ar contribui atât la scăderea efortului administrativ de gestionare a angajamentelor, cât și la creșterea gradului de eficiență din perspectiva rezultatelor obținute.

Reprezentanții Fundației ADEPT i-au mai prezentat ministrului demersurile întreprinse până în prezent în cadrul proiectelor implementate, care au avut ca obiectiv dezvoltarea unui brand de produs, însoțit de un logo care ar putea în viitor să indice consumatorilor acele produse agro-alimentare care au fost obținute pe terenuri agricole cu Înaltă Valoare Naturală (High Nature Value — HNV). În acest mod, agricultura bazată pe practici agricole extensive promovate și susținute financiar prin măsura de agro-mediu și climă a PNDR, ar putea să asigure creșterea valorii adăugate a produselor obținute pe aceste terenuri de către beneficiarii plăților de agro-mediu și climă. Astfel, brandul HNV ar contribui complementar la creșterea veniturilor micilor fermieri care au optat pentru implementarea voluntară a unor angajamente de mediu pe terenurile agricole situate în zone cu Înaltă Valoare Naturală (HNV).

La rândul său, ministrul Irimescu a subliniat că, din perspectiva cooperării teritoriale, având în vedere situația actuală terenurilor agricole din România, asocierea poate juca un rol foarte important, iar în acest sens se remarcă nevoia unei asociații pentru micii fermieri. În același timp, asumarea de către fermele mici a unor angajamente colective ar putea să contribuie la simplificarea mecanismelor de implementare a schemelor de plată pe suprafață finanțate din FEGA și FEADR. Totodată, ministrul a amintit și importanța consolidării în paralel a sistemelor de consultanță agricolă, atât de necesară fermierilor din România.