CONCLUZII GRAVE ALE UNUI RAPORT INAINTAT COMISIEI EUROPENE DE AGRICULTURA

271

Raportor al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European , dl Jørn Dohrmann (ECR, DA), a prezentat proiectul său de raport privind punerea în aplicare a Regulamentului 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE. Raportul propune sanctiuni si pedepse aspre, până la anchetarea penală a vinovaților.

Se concluzionează că gradul general de punere în aplicare a Regulamentului adoptat in 2005 a fost insuficient pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului. Raportorul este de părere că ar trebui puse în practică următoarele recomandări cheie, de actiune:

  • Durata de călătorie a animalelor ar trebui redusa pe cât posibil, în special pe distante lungi și foarte lungi de călătorie; acest lucru poate fi cel mai bine realizat printr-o serie de strategii alternative, cum ar fi facilitățile locale de sacrificare viabile din punct de vedere economic, înlocuirea transportului animalelor de reproducere prin utilizarea de material seminal sau embrioni, precum și transportul carcaselor și al cărnii;
  • Se recomandă Comisiei să actualizeze regulile bazate pe cele mai recente cunoștințe și tehnologii științifice;
  • Comisia ar trebui să elaboreze o definiție completă de lucru privind ceea ce inseamna starea de sănătate și să ofere cursuri de formare fermierilor, șoferilor și medicilor veterinari pentru a reduce nivelurile ridicate de încălcări ale starii de sănătate;
  • Viitoarea reformă a PAC ar trebui să mențină și să consolideze legătura dintre plățile PAC și condițiile îmbunătățite de bunăstare a animalelor, care respectă pe deplin sau depășesc standardele stabilite în Regulamentul 1/2005;
  • Se recomandă ca, exceptand cazul în care standardele de transport ale animalelor din țările terțe sunt aliniate la cele ale UE, trebuie interzis transportul de animale vii către terțe.

Capitolul 2 al raportului arata ca se impun pedepse efective și cu efect de descurajare, precum si folosirea celei mai noi tehnologii pentru supravegherea călătoriilor.

Aplicarea mai puternică și mai armonizată, cu sancțiuni eficiente și cu efect de descurajare, este esențială pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului. Din păcate, în ceea ce privește sistemul de sancțiuni, se pare că Comisia a ignorat rezoluția Parlamentului din 12 decembrie 2012. De asemenea, Comisia a ignorat apelul de verificare a regulamentului privind incompatibilitățile cu cerințele legale din fiecare stat membru.

Pentru ca punerea în aplicare a regulamentului să se îmbunătățească, încălcările repetate ar trebui să conducă la sancțiuni, urmărirea penală, inclusiv confiscarea vehiculelor și recalificarea obligatorie a persoanelor responsabile de bunăstarea și transportul animalelor.

Se reamintește că regulamentul conferă statelor membre competențe puternice de executare, inclusiv competența de a solicita transportatorilor să instituie sisteme de prevenire a reapariției încălcărilor și să suspende sau să retragă autorizația unui transportator.