CONSECINTELE SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA SECTORULUI AGROALIMENTAR

429

Consecințele schimbărilor climatice afectează tot mai mult agricultura europeană. De la condițiile meteorologice extreme până la schimbările în sezonalitate și variabilitate, acestea au un impact semnificativ asupra producției, scăzând calitatea produselor sau reducând substanțial consumabilele. În viitor, aceste efecte se vor intensifica, provocând în mod constant sectorul agroalimentar.

Chiar și farfuria voastra cu paste este amenințată de schimbările climatice. În vara anului 2018, Europa s-a confruntat cu condiții climatice extreme, cu efecte grave asupra producătorilor. De exemplu, seceta care a lovit Europa a condus la o scădere semnificativă a producției totale de cereale din UE, estimată la 8% sub media ultimelor cinci ani.

Un alt sector afectat de condițiile fierbinți și uscate din această vară este producția de carne de vită, care a crescut mai mult decât s-a anticipat în 2018. Seceta a dus la o lipsă de furaje, impunând sacrificări. Producția netă de carne de vită pentru anul 2018 este prognozată cu 1,6% mai mare decât în ​​2017.

Nu numai cantitatea de produse agricole, ci și calitatea este amenințată de schimbările climatice. Un exemplu este ploaia frecventă din nordul Europei, care a dus la scăderea conținutului de proteine ​​în grâu în 2017. Acest lucru poate avea apoi un impact negativ și asupra exporturilor europene.

Răspunsul Europei

Răspunzând acestor probleme, UE oferă sprijin fermierilor care se confruntă cu dificultăți financiare. De exemplu, în această vară, a permis statelor membre să majoreze plățile în avans pentru agricultorii afectați de secetă. Această majorare a fost destinată plăților directe și a unor plăți de dezvoltare rurală pentru agricultori, majorându-se suma care ar putea fi plătită de la mijlocul lunii octombrie 2018 de la 50% la 70% din suma totală pentru plățile directe și de la 75% la 85% la plățile pentru dezvoltare rurală.

Sprijinirea producătorilor pentru a face față schimbărilor climatice este doar o parte a ansamblului de măsuri. Un alt aspect-cheie îl reprezintă atenuarea – cum să ajuți agricultorii să contribuie la eforturile globale de reducere a impactului schimbărilor climatice în primul rând și cum să-și intensifice potențialul de reducere a emisiilor de carbon. De asemenea, UE depune eforturi în acest sens – actualizarea politicilor sale și asigurarea finanțării pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor naturale, a limita emisiile și a adopta practici de gestionare a terenurilor care pot proteja solurile și capacitatea lor de a absorbi carbonul.

La nivel european, politica agricolă comună a evoluat de-a lungul timpului și se concentrează astăzi mai mult decât oricând asupra mediului și a climatului. Rezultatele pe teren sunt clare: de exemplu, în 1990, au existat reduceri cu 23% a emisiilor de gaze cu efect de seră non-CO2 din agricultura, în timp ce nivelul agriculturii ecologice în UE a crescut cu 5,5% în ultimii zece ani. Pentru a realiza acest lucru, UE a schimbat modul în care funcționează PAC, prin a promova o mai mare sustenabilitate în sectorul agroalimentar. De exemplu, în cadrul așa-numitelor reguli de ecocondiționalitate, agricultorii beneficiază de sprijin financiar din partea PAC numai dacă îndeplinesc cerințele și obligațiile specifice de mediu. Plățile directe către agricultori pot fi, de asemenea, completate cu sume suplimentare în schimbul măsurilor de “ecologizare”, cum ar fi diversificarea culturilor, protejarea pajiștilor sau crearea unor “zone ecologice” între culturi, în care terenul nu este cultivat. Cu toate că sunt reglementări adăugate relativ recent în cadrul PAC, aceste măsuri de ecologizare au demonstrat deja beneficiile ecologice în ceea ce privește biodiversitatea, calitatea apei și a solului și reducerea emisiilor de carbon – și astfel îmbunătățirea în continuare a aspectelor legate de protecția mediului în agricultură va continua să fie o prioritate pentru politica agricolă a UE în viitor.

Programele de dezvoltare rurală joacă, de asemenea, un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice. Acestea sunt elaborate la nivelul statelor membre sau la nivel regional și trebuie să abordeze obiectivele, transformate în priorități, cum ar fi refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură sau promovarea eficienței resurselor și sprijinirea trecerii către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier.