Tehnologia de conservare a boabelor de sorg sub formă de pastă

3
Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor –Tg. Mureș sunt autorii lucrării “Tehnologia de conservare a boabelor de sorg sub formă de pastă”. Lucrarea a fost prezentată în cadrul conferinței organizate de Grain Bags, la București.

Ioan OROIAN, Iustina LOBONȚIU, Zsuzsa DOMOKOS, Mihai BOARU împreună cu colectivul de cercetători de la Tg. Mureș au elaborat și o tehnologie de conservare și stocare care poate veni în sprijinul fermierilor care cultivă sorg.

Schimbările climatice tot mai evidente în ultima perioada, pun la grea încercare fermierii privind producerea și conservarea producției agricole.

Verile secetoase cu arșița și temperaturi deosebit de ridicate asociate cu perioade lungi de seceta fac ca, culturile tradiționale să nu mai găsească condiții de creștere și dezvoltare.

Cea mai afectată cultură la ora actuală este porumbul, cultură cu cea mai mare pondere în structura culturilor agricole și cu o largă utilizare.

Dacă în cea mai mare parte din țară, porumbul este puternic afectat de condițiile climatice, în zona noastră este decimat de animalele sălbatice de la semănat la maturitate (ciori, mistreți, capre sălbatice, urși).

Găsirea unei alternative la cultură porumbului a devenit o necesitate

Studiul efectuat de mai mulți ani, ne-a dus la concluzia că o alternativă care să satisfacă înlocuirea porumbului este sorgul, cultură nu tocmai nouă, dar puțîn răspândită în România.

Primii hibrizi de sorg creați în România datează din anul 1963, când renumitul cercetător Kraus Mihai, prin lucrări riguroase de ameliorare a realizat primul hibrid de sorg F31.

Pe glob sorgul reprezintă 3% din totalul culturilor de cereale și este a cincea cereală cultivată în lume după porumb, grâu, orez și orz.

În zona noastră introducerea unor hibrizi de sorg din grupe de maturitate mai tardive, cu producții mai mari apropiate de porumb (10-12 t/ha) nu este posibilă fără a recurge la procesul de uscare a boabelor cu un agent termic, procedeu foarte costisitor, dar și foarte greu de realizat

Condițiile climatice din zona noastră nu sunt favorabile pentru realizarea unor producții de boabe ridicate cu umiditate de păstrare corespunzătoare (14-15%).

Sorgul este o cultură ecologică, energetică și economică

  • Ecologică: 1 Ha sorg absoarbe 50 t CO2, de 3 ori mai mult decât 1ha pădure, de 5 ori mai mult decât 1 Ha culturi de câmp
  • Energetică: De pe 1 ha sorg se pot produce 4-5 t biodisel, 12 t brichete
  • Economică: Pentru 1 kg S.U. consumă 271 l apă, de 3 ori mai puțîn decât lucerna și de 1,5 ori mai puțînă decât porumbul. Această caracteristică reprezintă un mare avantaj în contextul actual al schimbărilor climatice, sorgul fiind o cultură rezistență la seceta, dar extinderea ei în zona noastră  este limitată de cantitatea de căldură realizată pentru creșterea și dezvoltarea plantelor.

Conservarea sorgului sub formă de pastă

Echipa de la Tg. Mureș, împreună cu colectivul de cercetători din unitate a elaborat și o tehnologie de conservare și stocare care poate veni în sprijinul fermierilor care cultivă sorg, “Conservarea sorgului sub formă de pastă”. Procedeul permite conservarea sorgului la umiditate peste 25% (25% – 28%), utilizând o moară cu volturi acționată de la priză de putere a unui tractor de 160 cp și stocarea în silobag.

Noul sistem reduce semnificativ atât pierderile cantitative, cât și cele calitative

Pentru conservare se folosește un inoculant care este pulverizat pe pastă odată cu macinatul. Silobagul este închis, iar după 3 luni pastă poate fi introdusă în rația tineretului bovin înlocuind porumbul.

Calculul economic:

Varianta 1

Uscare cu agent termic

23 lei+TVA/%/tone

(24% → 14% = 230 lei+TVA)

 

Varianta 2

Conservare sub formă de pastă

70,4 lei+TVA/tone

(Închiriere moară, preț silobag, preț inoculant și manoperă)

Concluzii

  • Obținerea sorgului sub formă de pastă elimina orice posibilitate de infestare cu micotoxine în timpul păstrării, dar și atacul dăunătorilor de magazie.
  • Conservarea sub formă de pastă este mai ieftină față de uscarea cu agent termic.
  • Folosirea sorgului sub formă de pastă poate fi o alternativă la cultură porumbului.
  • Intenționăm extinderea experimentului și la vacile de lapte.
  • Conservarea sorgului de boabe sub formă de pastă permite extinderea hibrizilor cu perioadă mai mare de vegetație, deci și producții mai mari în zonele cu aport termic limitat, deasemenea conservararea sorgului semănat că a 2 a cultură.

Pentru detalii, contactați site-ul www.scdcb-ms.ro