Control pe teren APIA în 2023 – Ce trebuie să știe toți fermierii despre noile proceduri

19

Odată cu implementarea Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027, intră în vigoare și câteva noutăți legate de procedura de control pe teren efectuată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

După cum a anunțat directorul general APIA, Adrian Pintea, în direct la AGRO TV, din 2023 va fi implementată o nouă modalitate de control pe teren, pe lângă controlul clasic și controlul prin teledetecție: așa-numita monitorizare.

Monitorizarea are drept scop reducerea sarcinilor de control și utilizarea alertelor în combinație cu opțiunea de a corecta cererea de sprijin pentru a preveni eventualele neconformități.

Potrivit lui Cristian Croitoriu, șef serviciu în cadrul Direcției Control pe Teren APIA, sistemul de monitorizare va funcționa prin utilizarea datelor furnizate de sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus în completarea controalelor clasice pe teren sau prin teledetecție și
găsirea unor soluții avantajoase în ceea ce privește schemele de dezvoltare rurală și condiționalitatea pentru monitorizarea cerințelor în materie de mediu și climă.

”Ținând cont de faptul că „teledetecţia” este tehnologia culegerii, prelucrării şi interpretării imaginilor satelitare prin care caracteristicile obiectelor analizate se pot identifica, măsura şi analiza de la distanță fără a intra în contact direct și că principala obligație, în cazul utilizării metodelor de control prin teledetecție, o reprezintă realizarea unei fotointerpretări a ortoimaginilor satelitare, dezvoltarea programului Copernicus și utilizarea imaginilor captate de sateliții Sentinel poate asigura reducerea sarcinii administrative la nivelul fiecărui Centru județean. 

De fapt acest principiu va sta la baza controlului prin monitorizare CbM (Checks by Monitoring) ceea ce înseamnă o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor sau altor obligații care pot fi monitorizate cu ajutorul datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau al altor date cu valoare cel puțin echivalentă, astfel încât să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea ajutorului sau a sprijinului solicitat. Controlul prin monitorizare va fi implementat pentru toate parcelele monitorizabile pentru care se depun cereri de sprijin la nivelul întregii țări.

Astfel printr-un algoritm de inteligență artificială dezvoltat pe baza unei serii cronologice de imagini provenite de la sateliții Sentinel 1 și 2, în combinație cu informațiile conținute în declarațiile fermierilor, prin generarea de markeri relevanți și utilizarea de tehnici de „Machine Learning” se identifică categoria de folosință a terenului, tipul culturii agricole, stadiul lucrărilor minime efectuate: arat / însămânțat, data de răsărire, cosit / pășunat, recoltat, suprafețe incendiate, suprafețe inundate, suprafețe care nu au utilizare agricolă în interiorul parcelelor de referință, etc”, explică reprezentantul APIA într-un articol publicat în revista APIAgricultura.

Rezultatele controlului prin monitorizare vor fi evaluate într-un sistem de tip semafor, după cum urmează:

  • Verde (Green) = parcelă evaluată și confirmată ca fiind conformă cu condițiile schemei/măsurilor de sprijin declarate.
  • Galben (Yellow) = parcelă evaluată dar pentru care nu există dovezi suficiente pentru a confirma sau respinge schema/măsurile de sprijin declarate.
  • Roșu (Red) = parcelă evaluată și confirmată ca fiind neconformă cu condițiile schemei/măsurilor de sprijin declarate.

Parcelele în cazul cărora rezultatul algoritmului nu corespunde declarației fermierului sunt marcate cu un steguleț roșu sau galben și fac obiectul unei acțiunii de follow-up de clarificare cu fermierul și, dacă este cazul, a unei vizite pe teren realizate de către inspectorii APIA pentru efectuarea unor fotografii geoetichetate (fotografii digitale cu informații spațiale, temporare și/sau textuale suplimentare).