CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA LOGOTIPULUI RASĂ AUTOHTONĂ 100%

197
CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA LOGOTIPULUI RASĂ AUTOHTONĂ 100%

În cuursul zilei de 4 iunie 2019 Senatul României a înregistrat pentru folosirea logotipului rasă autohtonă 100% o propunere de lege privind produsele de origine animală din ţara noastră.  Comercializarea şi îmbunătăţirea producţiei de produse care provin de la animale ce aparţin de rase autohtone fac subiectul Programului Naţional 100% Rasă Autohtonă, proiectul fiind defpus de către un grup de parlamentari PSD.

În privinţa solicitanţilor şi a beneficiarilor logotipului de față, aceștia sunt reprezentaţi atât de către persoane juridice şi fizice, dar şi de către producătorii agricoli, înterprinderi familiale, înterprinderi individuale şi cooperative agricole recunoscute.

Referitor la criteriile de eligibiltate, portenţialii beneficiari sunt nevoiţi să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Să deţină animale de rasă care sunt încadrate în una din rasele din Lista raselor autohtone;
  • Să înscrie animalele în registrul genealogic al rasei sau în evidențele yootehnice în cayul altor rase de interes yootehnic;
  • Conform regulamentului de organiyare și funcționare a registrului genealogic, șă înființețe și să conducă evidențețe primare;
  • Logotipul de entitate să fie aplicat doar pe produsele care provin de la animalele din rasă autohtonă.