Cu cat a crescut bugetul ANSVSA

491

ANSVSA primește de la bugetul de stat aproape 694 de milioane de lei în 2017, în creștere cu 8,73 %.

Bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va fi majorat în 2017 cu 8,73%, față de anul precedent, până la 693,762 milioane de lei, potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017, publicat de Ministerul Finanțelor Publice.

Pentru 2018, Autoritatea Veterinară are prevăzută o alocare bugetară de 703,818 de milioane de lei, pentru 2019 de 703,910 de milioane de lei, iar pentru 2020 de 704,343 de milioane de lei.

Cheltuielile curente ale ANSVSA din bugetul de stat se ridică în acest an la 683,233 milioane de lei, în creștere cu 8,5% față de anul trecut, din care cele cu personalul reprezintă 27,27 milioane de lei (+4,05%). Pentru cheltuielile salariale în bani sunt prevăzute 22 de milioane de lei, în plus cu 3,17% față de 2016.

Pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost prevăzute de la bugetul de stat 28 de milioane de lei, în creștere cu 101,82% comparativ cu cele 13,874 milioane de lei alocate anul trecut.

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2017, fondurile externe nerambursabile prevăzute pentru acest an sunt mai mici cu 56,67% față de 2016, totalizând 302 milioane de lei.

Veniturile proprii ale ANSVSA se ridică, conform estimărilor din proiect, la 9,91 milioane de lei pentru acest an, ceea ce reprezintă o majorare cu 34,34% față de cele 7,37 milioane de lei obținute în anul 2016.

În programul pentru investiții publice, Autoritatea Veterinară are un buget de 14,69 de milioane de lei, din care 13,611 milioane de lei de la bugetul de stat, în scădere de la 18,09 milioane de lei în 2016.

Sistemul veterinar de stat este organizat ca sistem piramidal fiind reprezentat la nivel central de ANSVSA, care organizează activitatea veterinară și pentru siguranța alimentelor pe întreg teritoriul țării după o concepție unitară care să asigure apărarea sănătății animalelor, a sănătății publice și protecția mediului.

Prioritățile strategice pe termen mediu ale ANSVSA sunt: transpunerea legislativă a acquis-ului veterinar și cel referitor la siguranța alimentelor în legislația națională și totodată implementarea deplină și efectivă a acestuia, modernizarea și dezvoltarea laboratoarelor sanitare veterinare, atât a celor de origine animală cât și a celor vegetale, identificarea și înregistrarea animalelor, controale veterinare ale animalelor vii și a produselor de origine animală care intră în comunitate din țările terțe, măsuri de control al bolilor la animale, protecția sănătății publice în unitățile de lapte și produse din lapte, programul național de instruire în domeniul siguranței alimentelor.