Cuantum Programul TOMATA 2023 – Toate condițiile impuse pentru legumicultori

6

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru Programul Tomata – schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în Ciclul I de producție

Potrivit documentului, pentru a fi eligibili pentru programul tomata, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
  2. să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;
  3. să marcheze suprafața la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
  4. să obțină producția minimă corespunzătoare culturii înființate;
  5. să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023;
  6. să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de OFJ;
  7. să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
  8. să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Pentru suprafața prevăzută la lit. b) se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu tomate. Producția minimă pe care trebuie să o îndeplinească beneficiarii este de 3000 kg/1000 mp. Valorificarea producției se face până la data de 10 iunie inclusiv.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar. Bugetul total alocat pentru Programul tomata 2023 este de 53.142.000 euro, astfel că la un cuantum de 3.000 euro/beneficiar, banii ar fi suficienți pentru 17.714 beneficiari.