Cum obtii autorizare pentru siguranta alimentelor? Acte necesare

89
Cum obtii autorizare pentru siguranta alimentelor? Acte necesare

cerere de autorizare, cu precizarea denumirii şi adresei unităţii, a sediului social, a punctului de lucru, a activităţilor desfăşurate, a tipurilor şi a cantităţilor de produse obţinute ca urmare a germinării seminţelor, precum şi a numărului de personal lucrător; schiţa unităţii, cu fluxurile tehnologice şi menţionarea echipamentelor şi a utilajelor folosite; memoriul tehnic justificativ…