MADR a stabilit cum se împarte ajutorul de stat de 590 de milioane de euro prin Programul INVESTALIM

5

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică procedura de implementare a Programului INVESTALIM, prin care se stabilesc regulile generale aplicabile întreprinderilor care solicită ajutor de stat în baza Programului prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare şi susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026.

În cadrul procedurii sunt detaliate modalitatea de acordare a ajutorului de stat, condițiile generale privind plata ajutorului, respectiv indicatorii cantitativi și calificativi ai investiției, criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, precum și regulile privind menținerea investiției finanțate.

Intensitățile maxime ale ajutorului de stat, atât pentru întreprinderile mari, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii, diferă de la județ la județ, stabilindu-se conform prevederilor Anexei proiectului de act normativ, fără a depăși 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026 a fost instituită o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru înfiinţarea sau dezvoltarea capacităţilor de producţie din industria alimentară, asigurându-se, în principal, următoarele:

a) reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar prin realizarea unei producţii interne de bunuri alimentare competitivă pe piaţa internă şi externă;

b) stimularea investiţiilor în judeţele cu resurse agricole sau în judeţele mai puţin dezvoltate;

c) susţinerea modernizării tehnologice a capacităţilor de producţie existente, pentru a se preveni închiderea acestora;

d) asigurarea unui consum sănătos pentru populaţie, cu bunuri alimentare de calitate.

Programul INVESTALIM va fi derulat de către MADR prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). 

Bugetul maxim al Programului INVESTALIM pentru perioada 2023-2026 este de 590 milioane euro, respectiv echivalentul a 147,5 milioane euro anual.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului și Anexele aferente pot fi consultate pe site-ul MADR la secțiunea „Transparență decizională”.