Curtea de Conturi, in control la Romsilva

517

Romsilva nu a efectuat lucrări de reîmpădurire pentru 500.000 hectare de teren, conform prevederilor legale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva nu a realizat, conform prevederilor legale, lucrări de regenerare pentru aproximativ 500.000 de hectare de teren, ne-administrate forestier, în timp ce contribuția la Fondul pentru mediu, reprezentând 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, a fost calculată și virată la o valoare sub prevederile legale, arată Raportul Curții de Conturi pe anul 2015, publicat marți pe propria pagină de Internet.

Potrivit sursei citate, diferența totală ne-virată de către administratorii sau proprietarii de păduri, pentru perioada 2011-2015, este estimată la 1,697 milioane lei.

La nivelul RNP — Romsilva nu au fost efectuate lucrări de regenerare, conform prevederilor legale, pentru aproximativ 500.000 de hectare de teren (pădure) neadministrat forestier și unde, în mare parte, vegetația forestieră a fost îndepărtată, notează documentul citat.

Raportul Curții de Conturi relevă, totodată, că mai multe direcții silvice din zona de câmpie (Brăila, Dolj, Olt, Teleorman, Tulcea etc.) nu și-au realizat programele anuale de împădurire și nici lucrările de refacere a plantațiilor calamitate.

În plus, nu au fost întreprinse toate demersurile referitoare la: elaborarea și promovarea unor acte normative pentru clarificarea aspectelor juridice referitoare la transferul, din patrimoniul unui agent economic către RNP-Romsilva, a infrastructurii construite special pentru administrarea în regim silvic a pădurilor, formată din diguri, canale de colectare și scurgere a apelor, debarcadere, curți și cantoane silvice etc.; realizarea, cu prioritate, a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, în vederea prevenirii și diminuării consecințelor fenomenelor și calamităților naturale; transferul de la Administrația Domeniilor Statului către RNP-Romsilva a unor terenuri degradate, în suprafață de 8.530 hectare, în vederea ameliorării prin împădurire.

“(…) fondul de conservare și regenerare a pădurii a fost înregistrat eronat în contul contabil ‘Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare’, natura economică a fondului fiind corespunzătoare contului ‘Alte venituri din exploatare’; contribuția la Fondul pentru mediu, reprezentând 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase, obținute de către administratorul/proprietarul pădurii, a fost calculată și virată la un nivel inferior celui legal, de către toate direcțiile silvice județene, diferența totală nevirată, pentru perioada 2011-2015, fiind estimată la suma de 1.697 mii lei”, reiese din raportul Curții de Conturi.

De asemenea, la entitățile subordonate Romsilva, auditate în anul 2016, au fost consemnate cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se venituri suplimentare, datorate la fondul de conservare și regenerare a pădurilor și la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în sumă de 11,105 milioane lei, precum și prejudicii în sumă de 2,233 milioane lei, generate de o serie de abateri.

În urma controalelor de audit s-a constatat faptul că nu s-au înregistrat în patrimoniu investițiile în curs de execuție și active puse în funcțiune, reprezentând suprafețe împădurite pe terenuri degradate, în sumă de 20,846 milioane lei, finanțate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.

Totodată, nu s-au constituit și virat sumele datorate la Fondul de conservare și regenerare a pădurilor și la Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în valoare totală de 2,570 milioane lei, în timp ce în conturile extrabilanțiere de ordine și evidență nu s-au înregistrat active contingente în sumă de 7,529 milioane lei.

“(…) nu s-au înregistrat și nu s-a urmărit încasarea, de către organele competente, a prejudiciilor silvice în suma de 1.279 mii lei, constatate de ocoalele silvice aparținând Direcției Silvice Gorj; nu s-a constituit și alimentat, conform normelor în vigoare, fondul de conservare și regenerare a pădurilor, cu suma totală de 3.040 mii lei, de către unele direcții silvice; nu s-a urmărit încasarea chiriei, în suma de 283 mii lei, datorată legal pentru ocuparea temporară a unor terenuri forestiere”, arată sinteza Curții de Conturi.

Pe de altă parte, prin plata unor despăgubiri, în baza unor sentințe definitive și executorii care au constatat nelegalitatea deciziilor de desfacere a contractelor de muncă, s-a înregistrat un prejudiciu de 665.000 lei la Direcția Silvică Maramureș, în același timp fiind utilizate sume din fondul de conservare și regenerare a pădurilor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, generând prejudicii de 482.000 lei.

Conform Curții de Conturi, prin aceeași direcție silvică s-au plătit către prestatori sume nedatorate, în afara obligațiilor contractuale, determinând prejudicii în cuantum de 165.000 lei.