Daca nici mincinosii nu se ajuta intre ei, atunci cine? Parlamentarii dau legi in favoarea pescarilor

515

Nu s-a stabilit cine minte mai mult, un parlamentar sau un pescar.

În cadrul discuțiilor Comisiei pentru Agricultura, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților, cu prilejul dezbaterii propunerii legislative pentru modificarea și completarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, au fost introduse o serie de amendamente importante care vizează, printre altele :
– procedură clară și unitară privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile atât pentru suprafețele de peste 1 ha, situație în care aprobarea este dată de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru suprafețele sub 1 ha, situație în care aprobarea este dată de către Direcțiile pentru Agricultură Județene;


– restrângerea posibilității de amplasare a construcțiilor extravilane doar pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate având categoria de folosință arabil, vii, livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, dar și specificarea mai detaliată a obiectivelor amplasării construcțiilor.


– prevederea expresă a posibilității realizării de culturi energetice non-agricole doar pe terenuri arabile de clasa a IV-a și a V-a de calitate stabilită de către Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice.


– redarea sau introducerea în circuitul agricol a amenajărilor piscicole. Actul normativ are rolul de a diminua birocrația, de a permite realizarea mai rapida a investițiilor cu fonduri europene dar si punerea in concordanța a legislației emise in ultimii ani pe acest subiect.