Daniel Botănoiu, prezent la Reuniunea Miniştrilor Agriculturii, membri ai Grupului de la Vişegrad

520

În perioada 25 – 26 februarie 2016, o delegaţie condusă de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu, participă la Reuniunea Miniştrilor Agriculturii, membri ai Grupului de la Vişegrad în formula V4+4 care se desfășoară în Praga, Cehia.

Agenda reuniunii are ca temă principală tratamentul solului, degradarea solului şi agricultura durabilă. Solul este o resursă naturală de interes comun naţional, al întregii Comunităţi Europene şi mondial, aflată sub presiunea crescândă a influenţelor naturale şi antropice  şi trebuie protejat de la degradare.

În cadrul reuniunii din data de 25 februarie 2016, care s-a desfăşurat la sediul Ministerului Agriculturii din Cehia, au participat circa 85 de specialişti  din domeniul cercetării şi al fondului funciar din cele opt state. Cu această ocazie a fost pus un accent deosebit pe identificarea unor măsuri de precauție atunci când se presupune că modul de folosire a solului poate afecta negativ, în mod semnificativ, funcţiile solului.

„Dezvoltarea agriculturii în România a necesitat şi necesită cercetarea şi cunoaşterea solului, a calităţii acestuia şi a capacităţii agroproductive, a factorilor limitativi şi a măsurilor agropedoameliorative fundamentate pe baze ştiinţifice şi cunoaşterea temeinică a caracteristicilor solurilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de producţie a fondului funciar”, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu.

Delegaţiile participante au subliniat faptul că temele abordate constituie probleme reale care se confruntă întregul sistem agricol ceea ce impune necesitatea identificării unor soluţii comune pentru aceste probleme care să asigure respectarea atât a legislaţiilor naţionale, cât şi a normelor europene în materie.