Datoriile către stat și amenzile pot fi plătite și anul acesta în rate

595

Și în acest an, contribuabilii persoane fizice și persoane juridice au posibilitatea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, obligațiilor fiscale accesorii, precum și a amenzilor, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Ca să beneficieze de această facilitate, trebuie să respecte o serie de condiții și să urmeze procedura aprobată de ANAF printr-un ordin publicat recent.

Potrivit noului Cod de procedură fiscală, organul fiscal local poate acorda, la cererea „temeinic justificată” a contribuabilului, pentru obligațiile fiscale restante două tipuri de înlesniri la plată – eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare sau scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 6 luni, dar care nu poate depăși data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

De menționat că, pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eșalonări la plată, pentru obligațiile fiscale principale eșalonate sau amânate la plată, se vor datora majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună.

Persoanele fizice trebuie să constituie garanții în cuantumul unei sume egale cu două rate medii din eșalonare, reprezentând obligaţii fiscale locale eşalonate şi majorări de întârziere calculate, în cazul eşalonărilor la plată, sau o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate şi majorările de întârziere calculate şi numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată.

În schimb, în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată.

Eșalonarea la plată se acordă pentru obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii, amenzile de orice fel administrate de organul fiscal, precum și pentru creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. (bizbrasov.ro)