De AZI, o nouă schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină!

1

Executivul a aprobat în ședința de Guvern de vineri un proiect Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.

Potrivit noului act normativ, „schema de ajutor de stat reprezintă reducerea accizei, care se acordă sub formă de rambursare, dintre rata accizei standard, stabilită la nivelul prevăzut la nr. crt. 12 din anexa nr.1 la titlul VIII «Accize şi alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și rata accizei reduse în conformitate cu prevederile Directivei 96/2003/CE – Tabelul B al Anexei I a exprimată ca echivalentul în lei/1000 litri a valorii de 21 euro/1000 litri”.

Pentru anul 2023, rata accizei reduse pentru motorină este de 103,9059 lei/1.000 litri și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 3 octombrie 2022.

Pentru anul 2023, diferența dintre nivelul de 1.632,81 lei/1.000 litri al accizei, stabilit conform art. IV alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar- fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.370/2022 și rata accizei reduse prevăzute la alin. (2) este în cuantum unitar de 1,529 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

În situaţia în care, în perioada 2024-2025, nivelul accizei scade sub nivelul obţinut prin transformarea în lei a nivelului de 21 euro/1.000 de litri, utilizând cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului precedent, rambursarea se face prin diferenţa între nivelul accizei standard şi nivelul obţinut ca urmare a efectuării acestei transformări.

Pentru a accesa schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, beneficiarii – întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniu, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, precum și persoane juridice – trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:


a) sunt înscrişi în Registrul unităţilor de acvacultură, denumit în continuare RUA;


b) furnizează date statistice la ANPA privind suprafeţele şi producţiile realizate, în conformitate cu activităţile prevăzute în programele statistice şi actele juridice europene în domeniul sectorului pescăresc;


c) fac dovada că nu sunt întreprindere în dificultate.

Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură se solicită pe baza unor cereri de plată, însoţite de următoarele documente:

a) copie după documentele de identitate şi după documentele de înregistrare ale beneficiarului acordului prealabil;

b) documentele justificative care atestă desfăşurarea activităţilor din acvacultură pentru care se solicită ajutorul de stat, respectiv raportul zilnic de activitate, situaţia lucrărilor, foaia de activitate zilnică a utilajelor/mijloacelor auto utilizate, bonuri de consum, avize de însoţire a mărfii, facturi, foi de parcurs, fişa limită de consum, fişa de furajare pe heleşteie, rapoarte de producţie;

c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru obţinerea producţiei realizate în acvacultură, pentru perioada solicitată;

d) copie după facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor;

e) dovadă cont trezorerie.

Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură este de la data intrării în vigoare a noului act normativ şi până la data de 31.12.2025.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2025 este de 3.000,00 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2023 este de 1.000,00 mii lei.

Prevederile complete ale noului act normativ privind reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură pot consultate aici.