De ce ar trebui fermierii să aplice Omya Calciprill ȋn fiecare an?

5
fermierii

În mod tradițional, fermierii încearcă să rezolve aciditatea solului prin aplicarea amendamentelor tradiționale la fiecare 2 – 4 ani, deși în ultima vreme această practică este în scădere, lăsând multe soluri cu pH foarte acid. Având în vedere impactul negativ pe care aciditatea îl are asupra sănătății solului și asupra productivității culturilor, de ce să vă asumați riscul de a deteriora solul și productivitatea culturilor atunci când menținerea unui pH optim poate fi atât de simplă?

Solul se acidifică în mod natural de-a lungul timpului din cauza precipitațiilor, de asemenea acidificarea solului este accelerată și de absorbția nutrienţilor de către plante, de levigarea nitraților și de aplicarea îngrășămintelor clasice care permit spãlarea azotului.
Fertilizantul cu calciu şi amelioratorul de sol, Omya Calciprill, este realizat din particule ultrafine de carbonat de calciu ce ulterior sunt granulate la dimensiunea de 2 – 6 mm. Micronizarea produsului este extrem de importantă, aceasta garantează reacția rapidă cu aciditatea din sol, neutralizând efectele nocive în doar câteva săptămâni.

De ce recomandăm aplicarea anuală?
În primul rând, din motive agronomice: menținerea pH-ului optim înseamnă că toți nutrienții sunt disponibili pentru cultură, pe toată perioada de vegetație. Acest lucru este deosebit de important în cazul nutrienților precum calciul, care ajută la dezvoltarea rădăcinilor, creează porozitate ȋn sol şi este esențial pentru a spori productivitatea culturilor agricole.

În al doilea rând, din motive economice: Îngrășămintele reprezintă unul dintre costurile principale ȋn tehnologia de cultură, așa că ar trebui să luăm toate măsurile pentru a maximiza utilizarea lor şi a folosi tot ce avem ȋn sol. pH-ul solului are un impact semnificativ asupra eficienței utilizării azotului, cu o eficiență de 100% atinsă doar la un pH optim de 6,5-7!

În al treilea rând, din motive de mediu: Microorganismele solului beneficiază de menținerea pH-ului neutru, ceea ce duce la o mai bună descompunere a materiei organice și la îmbunătățirea sănătății solului. Carbonatul de calciu micronizat din Omya Calciprill ajută la îmbunătățirea structurii solului, reducând tasarea, îmbunătățind porozitatea şi capacitatea de reținere a apei și protejează împotriva eroziunii și a spălării nutrienților.

În sfârșit, din motive practice: Omya Calciprill poate fi aplicat în orice moment al anului, atât la pregătirea terenului cât şi în vegetație, se poate împrăștia uniform, fără a produce mult praf, la 24-36 m cu distribuitorul obișnuit de îngrășăminte.

Omya Calciprill este ideal pentru agricultura de precizie. Vă recomandăm o analiză a solului pentru a măsura pH-ul în ferma dumneavoastră şi aplicarea variabilă pentru a trata parcelele care au cel mai mult nevoie. În acest fel, puteți contribui la maximizarea eficienței ameliorării solului și la evitarea risipei.

De ce Omya Calciprill (cu calciu micronizat, certificat ecologic) şi nu alt produs cu calciu?

Omya Calciprill este un produs care corectează progresiv și pe termen lung pH-ul solului, ameliorând solurile până la cel mai productiv nivel. Ca orice proces biologic, este important ca această corecție a pH- ului să nu fie bruscă și caustică pentru a evita afectarea vieții microbiene din sol, atât de importantă pentru a avea un sol sănătos și fertil. Particulele de calciu micronizate pot fi absorbite prin aparatul radicular, fertilizarea cu calciu fiind importantă pentru echilibrarea nutritiei şi creșterea plantelor.