De luni vor incepe inscrierile in clasa pregatitoare

465

Ministerul Educației a anunțat, prin ordinul de ministru nr. 3.247/14.02.2017, că au fost aprobate metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar (completarea/depunerea cererilor) începe în 27 februarie și se încheie în 16 martie. A doua etapă se desfășoară între 24 și 30 martie. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 22 februarie – 14 martie.

Fiecare unitate de învățământ în care se constituie clasa pregătitoare are obligația să organizeze Ziua Porților Deschise într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. Cu acest prilej, părinții și copiii vor putea vizita spațiile școlare și vor putea discuta cu cadrele didactice. Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ din proximitate – școala de circumscripție.

Inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul școlar al Municipiului București au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripțiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea în învățământul primar, în interesul educațional al elevului și în limitele legii.

Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent, corect și cât mai rapid informarea și consilierea părinților pe tema prevederilor legii și ale metodologiei. Circumscripțiile școlare, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea psihosomatică vor fi afișate pe site-urile inspectoratelor școlare județene / Inspectoratului Școlar al Municipiului București, precum și ale unităților de învățământ (dacă există).

Reamintim faptul că învățământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare în învățământul de stat este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurându-se, astfel, școlarizarea tuturor copiilor.