Fermierul Vonica Maniu preia mandatul de președinte al Clubului Fermierilor Români

6

Începând cu 01 ianuarie 2024, dl. Vonica Maniu, fermier care  realizează performanță în cultivarea cerealelor și oleaginoaselor într-o zonă puternic afectată  de secetă, în jud. Constanța, precum și o afacere în sectorul ovin preluată de la înaintașii  dânsului din Poiana Sibiului, a preluat funcția de președinte al Clubului Fermierilor Români pentru o perioadă de 6 luni, până la data de 30 iunie 2024. Schimbarea la nivel de conducere a  avut loc în cadrul mecanismului de Președinție rotativă instituit de organizație în 2021, pentru a  asigura democratizarea conducerii asociației, pentru a înțelege mai bine nevoile cu care se  confruntă fiecare dintre cele 10 regiuni agricole ale țării (conform organizării teritoriale a Clubului) și pentru a putea realiza o mai bună reprezentare a intereselor regiunilor în agenda de lucru a  organizației.  

Practic, Clubul la nivel de organizare națională gestionează 11 regiuni, 10 regiuni agricole și 1  regiune a tinerilor dedicată programelor de formare ale organizației, precum și a Think Thank urilor Agrinovator. În acest sens, pentru a consolida activitatea de informare și reprezentare, în  luna noiembrie, Clubul a creat o structură de coordonare la nivel național formată din membrii  fondatori și câte alți doi reprezentanți locali la nivel de regiune, fermieri performanți din toate  regiunile țării. Acest demers va determina începând din 2024 o mai bună operaționalizare a  acțiunilor Clubului la nivel local, precum și stabilirea priorităților și gestionarea direcțiilor  strategice la nivel naţional. 

„În calitate de membru fondator al Clubului, mă declar, astăzi, după 5 ani de activitate, mândru să  fac parte dintr-o familie de fermieri cu interese comune, cu experiențe diferite, antrepreprenori  proveniți din toate regiunile țării, alături de care am creat nu o Asociație, ci un Club al oamenilor  de afaceri care administrează societăți agricole competitive într-un moment în care acest domeniu  de activitate nu oferă premisele unei reușite pe termen mediu și lung.” a declarat Vonica Maniu, Președinte Clubului Fermierilor Români. 

Președinția asigurată de Vonica Maniu va urmări continuarea proiectelor de interes național pe  care Clubul le-a lansat și urmărit în ultimii 5 ani, precum și concentrarea eforturilor pentru  urmărirea unor obiective specifice

  1. Promovarea unei inițiative de politică publică: Politica Agricolă Integrată a României – un  angajament transpartinic, de lungă durată, al Parlamentului și Guvernului României, stabilind  prioritățile agriculturii, indiferent de componenta politică a Guvernului și de durata ciclurilor  electorale 
  2. Organizarea și desfășurarea unor sesiuni de informare a fermierilor români privind înțelegerea și  gestionarea eficientă atât a transpunerii noii Politici Agricole Comune la nivel național, cât și  oferirea de informații relevante referitoare la oportunitățile oferite de politicile naționale din  domeniu.
  3. Realizarea unei strategii dedicate antreprenorilor din sectorul agricol privind posibilitatea  diversificării activității curente, precum și oferirea unor perspective de business complementare  (venituri provenite din acțiuni de protejare a mediului și solului care să contribuie la creșterea  randamentului agricol al fermei, din dezvoltarea unor surse regenerabile de energie – nu doar  utilizarea panourilor fotovoltaice, din realizarea unor perdele agroforestiere în condiții generatoare  de venit pe termen mediu și lung, din valorificarea certificatelor de carbon, a biomasei vegetale etc.) 
  4. Continuarea demersurilor pentru Crearea unui Centru European de Excelență pentru Formarea și  Promovarea Tinerilor Lideri pentru Agricultură – cu rol principal în formarea tinerilor fermieri prin  programe specializate, menite să faciliteze schimbul generațional, leadership-ul la nivel de ferme și  implicarea proactivă în dezvoltarea comunității și a spațiului rural. 

„Implicarea și sprijinul acordat Clubului din partea domnului Vonica Maniu s-a dovedit a fi extrem  de utilă de-a lungul timpului, dânsul oferind o perspectivă practică și o viziune antreprenorială  care a răspuns nevoilor fermierilor membri, concomitent cu identificarea unor soluții sustenabile  de politici publice pe care organizația noastră le-a propus instituțiilor abilitate. Mai mult, dânsul  este un promotor al educației continue, la o vârstă respectabilă a participat activ la cursurile  aferente programului de perfecționare managerială Antreprenor în Agricultura 4.0, fiind apreciat  atât de către colegi, cât și de partenerii educaționali implicați în acest proiect.” a declarat Florian  Ciolacu, Director Executiv al Clubului Fermierilor Români.