Fonduri europene 2023 – 300.000 EURO/fermă pentru achiziția de utilaje

12

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat ghidul consultativ pentru intervenția DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic. Linia de finanțare din fonduri europene este una mult așteptată de către fermieri, atât cei care își doresc simpla achiziție de utilaje, cât și cei care își doresc să implementeze proiecte mai complexe.

DR-20 oferă fonduri europene cu o intensitate de maximum 65%, în valoare de maximum 300.000 de euro pentru proiectele care își propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole. Pentru proiectele complexe, finanțarea este de maximum 2 milioane de euro.

Mai multe detalii legate de DR-20 puteți citi AICI (click). În acest articol, ne vom concentra asupra principiilor de selecție conform cărora vor fi punctate proiectele.

 1. Sectorul bovine (inclusiv bubaline):
  1. Principiul promovării formelor asociative (cooperativă, grup sau organizație de producători) – maxim 10 puncte:
   1. Solicitantul este un Grup/Organizație de producători/ Cooperativă/ Societate Cooperativă care reunește exploatații agricole mici și medii – 10 puncte;
  2. Dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor de dimensiuni medii conform definiției menționate în cadrul PS PAC 2023-2027 – maximum 20 puncte:
   1. Exploatațiile agricole care se încadrează în definiția fermei de dimensiune medie conform cap. 4.7.3 PS PAC 2023 -2027 – 20 puncte;
  3. Promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maximum 40 puncte:
   1. Proiecte de investiții care promovează agricultură ecologică – 5 puncte;
   2. Proiecte de investiții care promovează agricultura de precizie, inclusiv sisteme automatizate/digitalizate de hrănire individualizate și gestionare a activității în funcție de categoria de animale (minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului) – 15 puncte;
   3. Proiecte de investiții care promovează economia circulară – 5 puncte;
   4. Proiecte de investiții care promovează obținerea și utilizarea de energie din surse regenerabile:
    • peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 5 puncte;
    • între 10% – 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 4 puncte;
   5. Proiecte care prevăd valorificarea/comercializarea la nivel local a producției obținute la nivel de fermă către agenți economici/terți dovedind astfel contribuția la reducerea impactului de mediu (reducerea GES):
    • prin condiționare/procesarea la nivelul propriei ferme – 10 puncte;
    • prin valorificarea/comercializarea la nivel local a propriei producții agricole primare, într-un procent de minim 30% – 5 puncte;
  4. Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului legate de: Deținerea asigurării asupra animalelor și/sau a culturilor (după caz) aflate în exploatație și menținerea asigurării pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 10 puncte;
  5. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității economice – maxim 20 puncte:
   1. Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active în sectorul agroalimentar de minimum 3 ani fiscali – 20 puncte.
 2. Sectorul Suine:
  1. Dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor de dimensiuni medii conform definiției menționate în cadrul PS PAC 2023-2027 – maximum 25 puncte:
   1. Exploatațiile agricole care se încadrează în definiția fermei de dimensiune medie conform cap. 4.7.3 PS PAC 2023 -2027 – 25 puncte;
  2. Promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maximum 35 puncte:
   1. Proiecte de investiții care promovează agricultura de precizie, inclusiv sisteme automatizate/digitalizate de hrănire individualizate și gestionare a activității în funcție de categoria de animale (minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului) – 15 puncte;
   2. Proiecte de investiții care promovează economia circulară – 5 puncte;
   3. Proiecte de investiții care promovează obținerea și utilizarea de energie din surse regenerabile:
    • peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 5 puncte;
    • între 10% – 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 4 puncte;
   4. Proiecte care prevăd valorificarea/comercializarea la nivel local a producției obținute la nivel de fermă către agenți economici/terți dovedind astfel contribuția la reducerea impactului de mediu (reducerea GES):
    • prin condiționare/procesarea la nivelul propriei ferme – 10 puncte;
    • prin valorificarea/comercializarea la nivel local a propriei producții agricole primare, într-un procent de minim 30% – 5 puncte;
  3. Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de
   managementul riscului legate de – maxim 20 puncte:

   1. Proiectele care prevăd echipamente de asigurare a bio-securității în ferme/la nivel de hală porcine peste standardele minime obligatorii – 10 puncte;
   2. Deținerea asigurării asupra animalelor și/sau a culturilor (după caz) aflate în exploatație și menținerea asigurării pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 10 puncte;
  4. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității economice – maxim 20 puncte:
   1. Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active în sectorul agroalimentar de minimum 3 ani fiscali – 20 puncte.
 3. Sectorul ovine-caprine:
  1. Principiul promovării formelor asociative (cooperativă, grup sau organizație de producători) – maxim 15 puncte:
   1. Solicitantul este un Grup/Organizație de producători/ Cooperativă/ Societate Cooperativă care reunește exploatații agricole mici și medii – 15 puncte;
  2. Dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor de dimensiuni medii conform definiției menționate în cadrul PS PAC 2023-2027 – maximum 10 puncte:
   1. Exploatațiile agricole care se încadrează în definiția fermei de dimensiune medie conform cap. 4.7.3 PS PAC 2023 -2027 – 10 puncte;
  3. Promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maximum 50 puncte:
   1. Proiecte de investiții care promovează agricultură ecologică – 10 puncte;
   2. Proiecte de investiții care promovează agricultura de precizie, inclusiv sisteme automatizate/digitalizate de hrănire individualizate și gestionare a activității în funcție de categoria de animale (minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului) – 7 puncte;
   3. Proiecte de investiții care promovează economia circulară – 5 puncte;
   4. Proiecte de investiții care promovează obținerea și utilizarea de energie din surse regenerabile:
    • peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 8 puncte;
    • între 10% – 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 7 puncte;
   5. Proiecte care propun, la nivel de fermă, investiții în condiționarea/procesarea produselor agricole primare obținute de fermele specializate în creșterea ovinelor/caprinelor dovedind astfel contribuția la reducerea impactului de mediu (reducerea GES) – 20 puncte;
  4. Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de
   managementul riscului legate de – maxim 5 puncte:

   1. Deținerea asigurării asupra animalelor și/sau a culturilor (după caz) aflate în exploatație și menținerea asigurării pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 5 puncte;
  5. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității economice – maxim 20 puncte:
   1. Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active în sectorul agroalimentar de minimum 3 ani fiscali – 20 puncte.
 4. Păsări de curte (altele decât găinile ouătoare) și alte animale de fermă, inclusiv albinele:
  1. Dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor de dimensiuni medii conform definiției menționate în cadrul PS PAC 2023-2027 – maximum 20 puncte:
   1. Exploatațiile agricole care se încadrează în definiția fermei de dimensiune medie conform cap. 4.7.3 PS PAC 2023 -2027 – 20 puncte;
  2. Promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maximum 47 puncte:
   1. Proiecte de investiții care promovează agricultură ecologică – 10 puncte;
   2. Proiecte de investiții care promovează agricultura de precizie, inclusiv sisteme automatizate/digitalizate de hrănire individualizate și gestionare a activității în funcție de categoria de animale (minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului) – 15 puncte;
   3. Proiecte de investiții care promovează economia circulară – 5 puncte;
   4. Proiecte de investiții care promovează obținerea și utilizarea de energie din surse regenerabile:
    • peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 5 puncte;
    • între 10% – 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 4 puncte;
   5. Proiecte care prevăd valorificarea/comercializarea la nivel local a producției obținute la nivel de fermă către agenți economici/terți dovedind astfel contribuția la reducerea impactului de mediu (reducerea GES):
    • prin integrarea pe verticală a sistemelor de creștere – 12 puncte;
    • prin comercializarea la nivel local a propriei producții agricole primare, într-un procent de minim 30% – 7 puncte;
  3. Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului legate de – maxim 10 puncte:
   1. Proiectele care prevăd echipamente de asigurare a bio-securității în ferme peste standardele minime obligatorii – 5 puncte;
   2. Deținerea asigurării asupra animalelor și/sau a culturilor (după caz) aflate în exploatație și menținerea asigurării pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 5 puncte;
  4. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității economice – maxim 23 puncte:
   1. Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active în sectorul agroalimentar de minimum 3 ani fiscali – 23 puncte.
 5. Găini ouătoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere:
  1. Dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploatațiilor de dimensiuni medii conform definiției menționate în cadrul PS PAC 2023-2027 – maximum 20 puncte:
   1. Exploatațiile agricole care se încadrează în definiția fermei de dimensiune medie conform cap. 4.7.3 PS PAC 2023 -2027 – 20 puncte;
  2. Promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maxim 20 puncte:
   1. Proiecte de investiții care promovează agricultura de precizie și/sau digitalizarea (minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului) – 10 puncte;
   2. Proiecte de investiții care promovează obținerea și utilizarea de energie din surse regenerabile:
    • peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 10 puncte;
    • între 10% – 15% din valoarea eligibilă a proiectului – 9 puncte;
  3. Proiecte care promovează investiții ce permit aplicarea măsurilor de managementul riscului legate de – maxim 35 puncte:
   1. Gradul de implementare a sistemelor alternative de creștere – 25 puncte;
   2. Proiectele care prevăd echipamente de asigurare a biosecurității în ferme peste standardele minime obligatorii – 5 puncte;
   3. Deținerea asigurării asupra animalelor și/sau a culturilor (după caz) aflate în exploatație și menținerea asigurării pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului – 5 puncte;
  4. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității economice – maxim 25 puncte:
   1. Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active în sectorul agroalimentar de minimum 3 ani fiscali – 25 puncte.