Fonduri europene pentru achiziția de utilaje și alte activități – 1,5 milioane EURO/firmă

4

Persoanele care vor să acceseze fonduri europene au la dispoziție, anul acesta, multiple linii de finanțare, printre care și cele puse la dispoziție de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Spre exemplu, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, IMM-urile vor putea accesa până la 1,5 milioane de euro prin intermediul măsurii pentru creșterea competitivității.

”Trebuie să vorbim și de alte proiecte, nu doar pe AFIR. Sunt multe alte măsuri pe care beneficiarii le-ar putea accesa în momentul de față. De exemplu, pe zona de Nord-Vest vor fi proiecte până în 1,5 milioane de euro pentru societăți care au deja minim un an activitate și sunt societăți puțin mai mari. Sunt eligibile majoritatea societăților care au activitate de producție, sau și dacă nu au, dar își diversifică din activitate de servicii în activitate de producție, sunt eligibile. Aportul este de 30%. Construcțiile și achizițiile de utilaje sunt eligibile”, a precizat consultantul Gabriela Fekete pentru AGRO TV.

”Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest” presupune un buget de 46.714.504 euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, pentru firme micro, mici și mijlocii din domenii diverse.

Din acest buget se vor acorda finanțări de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect, cuprinzând ajutor de minimis și ajutor regional de stat, fiecare cu propriile intensități.

Mai exact, pentru partea de ajutor de minimis, se acordă maximum 200.000 de euro, la intensitate de 100%, ceea ce înseamnă că pentru aceste cheltuieli beneficiarul nu trebuie să vină cu bani din buzunarul propriu. În schimb, pentru partea de ajutor regional, intensitatea variază între 50% și 70%, în funcție de dimensiunea firmei și de județ.

Condiții de eligibilitate:

  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
  • Întreprinderea trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului unnumăr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • Număr maxim de angajați: 249 pentru firmele mijlocii, 49 pentru firmele mici și 9 pentru microîntreprinderi.
  • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.

Conform calendarului estimativ, linia de finanțare trebuie să fie lansată în trimestrul III din anul 2023.