Fonduri europene pentru fermele de animale! Cum poți obține 300.000 EURO/proiect

44

Investițiile în sectorul zootehnic vor fi în continuare finanțate cu fonduri europene prin noul Plan Național Strategic (PNS). Din acest motiv, Ministerul Agriculturii a creat noua linie de finanțare DR-20, special dedicată fermierilor din sectorul zootehnic care vor să-și modernizeze ferma.

Deși încă nu există un Ghid definitiv pentru eventualii solicitanți, dar nici o dată de lansare a apelului pentru proiecte, putem să vă oferim câteva detalii generale despre DR-20, din fișa intervenției.

Beneficiari eligibili:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care deservec interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Investiții eligibile:

 • investiții corporale legate de:
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
  • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
  • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
  • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei,pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
  • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
  • Investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
  • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
  • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
   • îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție;
   • achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  • Investiții în economia circulară;
  • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.
 • Investiții în active necorporale pentru:
  • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
  • Marketingul produselor obținute, etc.

Potrivit documentului, suma maximă pe care pot să o primească cei care solicită fonduri europene prin DR-20 este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public va fi de 300.000 Euro/proiect. Intensitatea maximă a sprijinului din fonduri europene va fi de 65%, astfel că fermierii trebuie să acopere minimum 35% din fonduri proprii.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Achiziția de terenuri și clădiri;
 • Achiziția de animale;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA;
 • Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
 • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.;

Alocarea financiară totală pentru această linie de finanțare este de aproximativ 224 milioane de euro. Potrivit calculelor prezentate în PNS, aceasta ar urma să fie lansată abia în 2026, însă există posibilitatea lansării mai devreme, conform declarațiilor reprezentanților Ministerului Agriculturii.