Fonduri europene: Vezi cum poți încasa chiar din toamna asta sume între 300.000 și 1,5 milioane de euro/fermă!

8

Toamnă bogată în fonduri europene! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), se pregătește să lanseze mai multe linii de finanțare cu fonduri europene din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, primele intervenții urmând a fi puse în aplicare în jurul datei de 15 septembrie, după cum a anunțat recent directorul general instituției, George Chiriță.

Printre acestea se numără și intervenția DR 15 – Investiții în exploatațiile pomicole, prin care fermierii pot accesa fonduri europene de până la 1,5 milioane de euro pe fermă.

Speciile eligibile pentru sprijin prin intervenția DR-15 sunt:

– pomi fructiferi: măr, păr, gutui, prun, cireș, vișin, cais, piersic, nectarin, nuc, migdal, alun, castan;

– arbuști fructiferi: coacăz negru, coacăz roșu, coacăz alb, agriș, zmeur de grădină, afin de cultură, mur de grădină, mur cu ghimpi sau fără, măceș, soc negru, trandafir pentru petale, Lonicera caerulea L., corn, scorușul negru, cătină, goji;

căpșun;

dud.

Beneficiarii de fonduri europene prin linia de finanțare DR-15 pot fi fermieri, cu excepția persoanelor fizice, cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri, precum și grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR.

Sunt considerate cheltuieli eligibile:

– investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);

– echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile (de exemplu, plase antigrindina, stații meteo, echipamente anti-îngheț, pentru protecția plantațiilor pomicole împotriva înghețului târziu de primăvară etc.);

– înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;

– investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;

– înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;

– înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundarăa proiectului (din punct de vedere financiar);

– înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;

– producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul să fie prosumator;

– investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului);

– investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;

Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;

– înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;

– achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

– completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);

– împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei).

Prin intervenția DR 15 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro/proiect, cu excepția proiectelor care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole, a căror valoare este de maximum 300.000 euro.

Fermierii interesați de accesarea de fonduri europene prin intervenția DR 15 – Investiții în exploatațiile pomicole vor putea consulta Ghidul Solicitantului și anexele aferente după aprobarea versiunilor finale prin Ordin de către MADR.