Forumul APPR: solicitări legate de problemele grave cu care se confruntă fermierii români în 2024

1

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), susține
dreptul fermierilor de a-și manifesta nemulțumirile și de a-și susține interesele sub orice formă legală și democratică.

Prin urmare, prin prezentul document, exprimăm unele dintre principalele îngrijorări transmise de membrii FAPPR, pe care le prezentăm în cele ce urmează.

1. Cum funcționează și cum va ajuta fermierii aflați într-o situație critică produsă de
fenomene meteo nefavorabile (de exemplu secetă) instrumentul de gestionare a riscurilor,
pentru alimentarea căruia li s-au reținut 3% din suma aferentă plăților directe BISS?
Solicităm să ni se explice exact mecanismul prin care vor fi despagubiți aceștia și
criteriile de eligibilitate.

2. Seceta este provocarea majoră din agricultura României și se manifestă din ce în ce mai
frecvent. Care este planul de investiții în irigații (infrastructură principală) pentru
următorii 2 ani? Ce măsuri de compensare aveți în vedere pentru fermierii din zonele
unde nu este posibilă realizarea irigațiilor?

3. Ne solicitați ITP la utilaje. Cum au gândit autoritățile implementarea acestor cerințe,
ținând cont că vorbim, în foarte multe situații, de utilaje specializate, unele cu gabarit
depășit? Care sunt procedurile avute în vedere pentru a nu pune fermierii în situații
imposibile?

4. Când vom ști exact cum se aplică GAEC 8 (procentul mninim de suprafață arabilă alocat
elementelor neproductive), având în vedere că anul agricol a început la 1 septembrie
2023?

5. Cum intenționați să rezolvați problema fermierilor care, din cauza erorilor generate de
softul de teledetecție utilizat de APIA, nu și-au primit încă avansul din subvenție, mai
ales că, într-un an dificil ca acesta, orice întârziere a plăților le poate provoca falimentul?

6. Când va fi plătit efectiv ajutorul de 100 euro/ha pentru culturile de toamnă, acordat pe
cadrul Ucraina? Aveți în vedere acordare unui ajutor similar pentru culturile de
primăvară?

7. În ceea ce privește creditele agricole pe care le-ați anunțat, când vor fi acestea efectiv
disponibile? Cum vă veți asigura că acestea vor fi accesibile și fermierilor nebancabili,
adică celor care au cea mai mare nevoie de astfel de lichidități?

8. Într-o perioada atât de complicată, inclusiv din perspectivă geo-politică, constatăm și o
înăsprire a regimului fiscal. Aveți în vedere măsuri concrete de reducere a poverii fiscale
în agricultură?
9. Deși investițiile în infrastructura de transport (autostrazi, drumuri expres, etc.) sunt într-o etapă de expansiune rapidă, acestea nu au fost acompaniate de o legislație corespunzătoare privind despăgubirile care ar trebui acordate fermierilor. Solicităm ca
aceste despagubiri sa fie realizate cu celeritate la nivelul valorii juste, iar coridoarele de
expropriere sa fie publicate inainte de începerea efectiva a lucrărilor în șantier, cu date
complete de georeferențiere în baza de date publică ANCPI (ETERRA).

10. În zonele agricole acoperite de sistemul antigrindină, fermierii acuză faptul că acestea
produc mai mult rău decât bine și generează efect de secetă suplimentar. In acest context,
vă rugăm să ne transmiteți studiul de impact care a stat la baza introducerii sistemului
antigrindină în România. De asemenea, vă solicităm lista statelor din UE care utilizează
un astfel de sistem național antigrindină, pentru a putea beneficia de experiența și
expertiza acestora. 

11. a) Există suspiciuni rezonabile că marfa din Ucraina este importată în Romania ca marfă
din Republica Moldova, prin schimbarea originii. Daca aveti in vedere aceasta
preocupare a fermierilor români, ce soluții ați pregatit pentru a-i proteja de un astfel de
abuz?

b) În prezent, capacitatea anuală de operare în portul Constanța este de cca 36 milioane
tone cereale și oleaginoase. Ucraina si Romania au o sezonalitate similară a ritmurilor de
export, de unde rezultă o uriașă presiune în vârful de sezon din intervalul iulie-noiembrie,
exacerbată de retragerea Rusiei din Acordul de export al cerealelor pe Marea Neagră.
Care sunt masurile care vor înlătura impactul asupra fermierilor români al dublării
volumelor de trafic cu marfuri ucrainene, mai ales in contextul în care țintele asumate de
Guvernul României pentru perioada următoare sunt și mai îndraznețe – dar sunt formulate
pentru marfa din Ucraina. Care sunt obiectivele pentru marfa de origine România?

12. In practica curentă, acolo unde nu sunt dezbatute moștenirile, există cerința unor
declaratii notariale de la toți moștenitorii. Indeplinirea acestei condiții este foarte
complicata, anevoioasă și nejustificată, deoarece secretarul primariei ar putea ține loc de
notar pentru astfel de spețe. Cum intenționează autoritățile să simplifice acesată povară?
Având în vedere situația gravă în care se află fermierii, dar și starea acestora de inflamare
generalizată, considerăm benefic pentru toate părțile ca MADR să ne furnizeze în cel mai scurt timp, printr-un răspuns scris, soluții punctuale pentru fiecare dintre problemele pe care vi le supunem aici atenției.

Cu mulțumiri,
CONSILIUL DIRECTOR al Forumului APPR