Hotărâre de Guvern: Gestionarii fondurilor de vânătoare, obligați la despăgubiri pentru fermieri și crescători de animale!

12

Guvernul a simplificat modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru daunele produse de vânat culturilor agricole și silvice, crescătorilor de animale și proprietarilor de autovehicule.

Astfel, Executivul a aprobat în sedința de miercuri Hotărârea de Guvern privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

Inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, actul normativ prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice şi autovehiculelor, precum şi o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

„Astfel, se reglementează, cât mai echitabil, drepturile şi obligaţiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice şi autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Hotărârea prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, atunci când aceştia nu-şi îndeplinesc obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, şi de către stat – prin structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi cele ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit reprezentanților Guvernului, actul normativ creează condiţiile pentru gestionarea conflictelor dintre gestionarii faunei cinegetice şi proprietarii culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, în situaţiile în care exemplare ale speciilor faunei de interes cinegetic produc pagube, cu impact redus asupra bugetului de stat pentru acordarea de despăgubiri.