Guvernul pregătește o NOUĂ ORDONANȚĂ ce vizează crescătorii de animale!

5

Crescătorii de animale sunt vizați de o nouă ordonanță ce urmează a fi pusă pe masa Guvernului spre aprobare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus vineri în dezbatere publică proiectul de ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

Modificările aduse de noul act normativ la Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 sunt următoarele:

1. La articolul 2, litera d1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d1) animale moarte – potrivit prevederilor capitolului 2, pct. 2.4. «Definiţii», nr. crt. 26 din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 485 din 21 decembrie 2022, animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spaţiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;”

2. La articolul 5, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul 1, secţiunea 1.2.1.4 «Ajutoare pentru animale moarte» din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 485 din 21 decembrie 2022”.

3. Articolul 9 se abrogă.

Noiul act normativ mai prevede că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin noua ordonanță.

Citește și ORDONANȚĂ: Ajutor de stat pentru crescătorii de animale: 100 euro/cap de bovină!