GUVERNUL A APROBAT PLANUL NATIONAL PRIN CARE GRINDINA SI SECETA VOR FI MAI STRICT CONTROLATE

530

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, obiectivele si finanțarea etapei a XIX –a 2018 a Programului de realizare a Sistemului National Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Etapa din acest an a Programului va beneficia de fonduri în suma de 32.981 mii lei. Fondurile sunt asigurate prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

     În cadrul etapei a XIX-a 2018 a Programului sunt prevăzute a se realiza următoarele obiective:

  • Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Centrul Zonal de Coordonare MOLDOVA – Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile din structură;
  • Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea;
  • Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii pentru Centrul Zonal de Coordonare TRANSILVANIA – Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş;
  • Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziție echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş;
  • Studii, proiecte tehnice, execuţie lucrări, achiziţie echipamente și dotări, în condițiile legii, pentru Unitatea Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova;
  • Studii, proiecte tehnice, execuție lucrări, achiziție echipamente și dotări în condițiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia;
  • Studii și programe experimentale în domeniul intervențiilor active în atmosferă prin utilizarea de noi tehnologii, respectiv aviația.

Programul de realizare a Sistemului naţional antigrindină și de creștere a precipitațiilor a parcurs până acum 18 etape anuale de dezvoltare, implementarea acestuia continuându-se până la crearea în România a unui Sistem naţional coerent, în măsură să asigure protecţia populaţiei şi a economiei la efectele şi pagubele provocate de căderile de grindină şi a secetei severe din Sudul şi Sud-Estul României.

Obiectivele Programului se vor atinge treptat, pe măsura implementării Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit legii mai sus menţionate prin hotărâri ale Guvernului se stabilesc, anual, obiectivele, ca şi fondurile ce urmează a fi alocate pentru realizarea acestora.