IN VEDEREA EVALUARII DESPAGUBIRILOR, LAPAR INDEAMNA FERMIERII AFECTATI DE SECETA SA SOLICITE MASURI URGENTE

384

Avand in vedere:

  • Comunicatul de presa al Comisiei Europene publicat in 2 august 2018 prin care Comisia oferă sprijin suplimentar fermierilor europeni afectati de secetă;
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 702/2014 AL COMISIEI din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  • Faptul ca, in cursul anului 2018, Romania a fost si este afectata de fenomene climaterice deosebite: seceta in lunile aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 2018, inundatii in lunile iunie si iulie 2018;
  • Pagubele insemnate inregistrate de producatorii agricoli care au infiintat culturile de toamna in perioada optima de insamantare, culturi care au fost afectate de fenomenul de seceta extrema,
  • Schemele de ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sunt compatibile cu piața internă si se acorda daca sunt intrunite 2 conditii: autoritatea nationala a recunoscut in mod oficial fenomenul meteorologic ca fiind o calamitate naturală si exista o legătură de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de fermier, indiferent de forma sa de organizare, persoana fizica sau persoana juridica;

LAPAR solicita tuturor producatorilor agricoli sa se prezinte la sediul primariei si sa solicite in scris Primarului sa convoace, in regim de urgenta, comisia pentru constatarea si evaluarea pagubelor cauzate fiecarui producator agricol, de seceta inregistrata in toamna anului 2018, incepand cu luna septembrie pana in prezent.

Ulterior, producatorii agricoli vor depune procesul-verbal de constatare si evaluare a pagubelor la Directia pentru agricultura judeteana, care conform  Regulamentului cadru de organizare si functionare verifică  şi  centralizează  documentaţia  depusă  de  producătorii  agricoli  privind  suprafeţele afectate de calamităţi, inaintand-o Ministerului pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala pentru luarea masurilor de despagubire.

Cererile depuse la Primarie si procesele verbale de constatare si evaluare a pagubelor vor fi centralizate de LAPAR cu sprijinul producatorilor agricoli si vor sta la baza demersurilor pe care Liga le va intreprinde pe langa autoritatile competente pentru gasirea metodelor celor mai eficiente pentru acoperirea pagubelor cauzate de calamitatile naturale.

Impreuna suntem mai puternici!

LAPAR,
Presedinte
Ing. Laurentiu Baciu